Pinksterzondag 28 mei 2023

Pinksterzondag 28 mei 2023

Geest die leven wekt

                                                                                            Joh 20, 19-23

Wanneer je sommige mensen vandaag over de Kerk hoort spreken, dan hebben zij het over een verstarde instelling, die dateert uit het verre verleden. Misschien hebben zij gelijk en zijn er levenloze plekken in de Kerk zoals in éénieders leven en in elke samenleving. Zijn zij zelf geen verstarde mensen geworden die alleen hun eigen taal verstaan en zich enkel bezighouden met wat zij in hun beperkte leefwereld binnenlaten? Het feest van Pinksteren verruimt onze blik. Het laat ons binnentreden in een beweging vol dynamiek die haar élan te danken heeft aan Gods levenwekkende Geest. Vanaf het oerbegin waait Hij over de aarde. Hij ordent de chaos in land en water, in dag en nacht. Hij beademt de mens en doet rechtop staan als een vrij wezen. Hij betreedt voorzichtig het leven van Abraham, Isaäk en Jakob en breekt hun bestaan open op de werkelijkheid van Gods nabijheid. Hun geschiedenis neemt de vorm aan van een verbond tussen hemel en aarde met de regenboom als zichtbaar teken van Jahwe ’s trouw. Deze beweging van God naar de mens toe herhaalt zich keer op keer in Israël. De Geest breekt de harten open en schept een openheid zowel naar God als naar de medemens toe.

 

Het Pinksterfeest van vandaag is het feestelijk orgelpunt van deze paastijd. Jezus’ verheerlijking bij zijn Vader mondt uit in de gave van zijn Geest. Zijn liefde barst als een rijpe vrucht open in de belofte van zijn altijddurende aanwezigheid. Zij brengt in ons hart een beweging op gang die uitdeint naar God en naar de mensen rondom ons. Laten wij ons erdoor aangrijpen en bezielen. Wellicht herkennen wij ook in ons leven de eb en de vloed van het al of niet openstaan van Gods scheppende Geest. Soms ligt de oorzaak buiten ons in omstandigheden die zich aan ons opdringen en ons innerlijk verscheuren. Soms sluiten we onszelf af. Het is te druk. Wij zijn te bekommerd om onszelf. We worden verblind door hoogmoed of menselijke rivaliteiten. Zo ontstaan er allerlei vormen van verstarring, waardoor wij ‘ongevoelig’ worden voor wat in ons en rondom ons gebeurt. Zo worden wij ‘onbeweeglijk’ en kwijnen wij weg in de gesloten wereld van onze ik-gerichtheid.

 

Het Pinksterfeest verwijst ons naar een tegenbeweging die vanaf het begin tot op vandaag aan de gang is in onze geschiedenis. Zij wordt gekenmerkt door goedheid, vreugde, vrede, zachtheid, liefde, ingetogenheid, geduld en vriendelijkheid. Mensen hebben haar niet bedacht en nog minder in het leven geroepen. Zij is het werk van de Geest die als een verfrissende wind over onze aarde waait. Hij brengt in mensen een ‘nieuwe schepping’ tot stand. Mocht ook dit aan jou gebeuren. Een vreugdevol Pinksterfeest !

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.

Infra Antenne Noord

8200 Brugge-Sint-Kruis

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.