Zondag 21 januari 2024: 3de zondag door het jaar B

Zondag 21 januari 2024: 3de zondag door het jaar B

Gods woord… een uitnodiging, een uitdaging…

                                                                                                                   Mc 1, 14-20

Simon, Andreas, Jakobus en Johannes, ontmoeten Jezus, terwijl ze aan het vissen zijn. Of is het eerder omgekeerd? Komt Hij hen opzoeken, vragen en uitnodigen? De manier waarop de evangelist ons het gebeuren aan het meer vertelt, lijkt nogal eenvoudig en vanzelfsprekend. ‘Terstond laten ze alles achter…

 

Hoeveel vragen zouden we niet stellen? Toch is er één iets duidelijk. Deze mensen weten zich tot in het diepste van hun hart aangesproken en kunnen niet anders dan daarnaar te leven. Plots… of heel langzaam misschien, is Iemand in hun bestaan binnengetreden en is Hij de Vriend geworden voor wie ze alles overhebben, omdat ze geloven in wat Hij zegt en doet, omdat ze geloven in Hem. Staat hun roeping geen beeld voor deze van elke gelovige? Maakt al wie zich ‘christen’ noemt niet hetzelfde mee? Herhaalt zich niet steeds dat wonder gebeuren van geraakt worden en je laten raken?

 

Toch blijft het niet bij deze ontmoeting. Zoals een onderlinge verbondenheid mensen ertoe aanzet om voor elkaar en voor anderen zorg te dragen, zo staat ook de roeping van de leerlingen gericht op het geluk van medemensen en op de verdere doorbraak van het Rijk Gods. “Ik zal van jullie vissers van mensen maken” (v.17), zegt Jezus hen. De ‘andere’ kijk op mensen en situaties, die zij voorgeleefd zien, de echte voorkeursliefde voor wie arm en klein zijn, de milde, vergevingsgezinde omgang met wie zondig leven: dat alles wordt aan hen toevertrouwd als een zending van Godswege. Hij heeft hen nodig om deze nieuwe wereld te laten geboren worden, om zijn Rijk van vrede gestalte te geven, om de Blijde Boodschap verder te verkondigen. Is dit geen opdracht voor elke christen, voor ieder van ons? Hoevelen voelen zich niet verloren? Welke vreugde en kracht geeft het niet, wanneer mensen zich bij elkaar geborgen weten. Misschien ken je de parabel van de boer die zijn land bezaait, die slaapt en opstaat en ondertussen – hij weet niet goed hoe – kiemt het zaad en schiet het op. Zo gaat het met het Rijk Gods. Het groeit, zonder veel ophef, daar waar mensen zich laten raken door de persoon van Jezus, om dan op hun beurt geraakt te worden voor het geluk en het verdriet van anderen rondom hen. Roeping en Rijk Gods hebben in die zin veel met elkaar te maken!

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
Sint-Kruis - Brugge

 

Marcus 1:14-20

Het Woord van God

Nadat Johannes was gevangen genomen ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods blijde boodschap. Hij zei: ‘De tijd is vervuld en het rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de blijde boodschap.’

Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer; zij waren namelijk vissers. Jezus sprak tot hen: ‘Komt, volgt Mij; Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.’ Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem. Iets verder gaande zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en diens broer Johannes; ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken. Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners in de boot achter en volgden Hem.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.