Zondag 7 januari 2024: Openbaring van de Heer

Zondag 7 januari 2024: Openbaring van de Heer

Openbaring van de Heer – Jaar B

                                                                   Christus: het Licht der wereld

                                                                                                    Mt 2, 1-12

Spreken over geloof in deze tijd is niet gemakkelijk. Je hoort wel eens de vraag: ‘Waarvoor is geloven nodig, het brengt niets op, het lost niets op en alles wordt van buitenaf opgelegd.’ Het feest van de Openbaring plaatst ons meteen voor ons eigen gelovig-zijn. Je kan het moeilijk van op afstand meemaken als buitenstaander, want dan ga je aan de eigenlijke betekenis voorbij. Dit deed Herodes. Hij voelt zich bedreigd door het Kind en bleef opgesloten zitten in de duisternis van zijn macht. Het licht kon hem niet bereiken. Intreden in de werkelijkheid dat God zich ten volle kenbaar maakte in Jezus houdt een dubbele opdracht in: ons meer bewust worden van het licht dat wij in ons dragen dankzij ons doopsel en zelf lichtdragers zijn overal waar wij leven en werken.

 

Zoals de wijzen ondervraagd worden over de bedoeling van hun tocht, zo gebeurt het ook aan ons. Aanvaarden wij Christus als het licht in ons leven? Willen wij dat dit licht ook over anderen straalt? Dragen wij doorheen ons spreken en handelen dit licht uit of doven wij het eerder? Het antwoord hierop bestaat niet uit een of ander inzicht dat je hebt verworven. Neen… dit antwoord moet geleefd worden. ‘Onderweg’ groeit het, al doende komt er klaarheid. Meer beseffen dat je gedoopt bent, en dat je dankbaar zijt om je geloof, dat dan meer gave wordt dan last. Zo zie je ook ‘waar’ en ‘hoe’ Jezus’ leven licht brengt over jouw bestaan en dat van anderen. Zelf het licht uitdragen houdt in dat je probeert helder en eerlijk te leven, zodat je iets laat doorklinken rondom jou. Het vraagt dat je mensen heel nabij bent, zodat je met hen de grote en kleine lichtpunten in hun bestaan ontdekt, die verwijzen naar het Licht. Je zal vooral de liefde nodig hebben en het geloof in de kracht van goede dingen, zodat je de duisternis kan aanpakken en vernietigen. Heeft onze wereld juist dat niet nodig: mensen die niet enkel de donkere nacht zien, maar tevens de sterren van hoop, hoe klein ze ook mogen zijn?

 

De wijzen gingen op weg met amper een ster als gids. Met dit kleine lichtje hebben ze de tocht gewaagd, van het Oosten over Jeruzalem naar Betlehem. Maar vanbinnen droegen ze een groter kracht, namelijk de bereidheid om zich aan dat teken toe te vertrouwen, omdat ze geloofden dat het een wegwijzer was naar Diegene die ze zochten. Deze innerlijke houding deed hen knielen voor het Kind. Ze gaven alles: hun kostbare geschenken en zichzelf. Wees ook jij lichtdrager!

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
Sint-Kruis-Brugge

Matteüs 2:1-12

Het Woord van God

Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem magiërs uit het Oosten en vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.’ Toen koning Herodes dit hoorde werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor waar de Christus moest geboren worden. Zij antwoordden hem: ‘Te Betlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet: En gij Betlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël.’ Toen ontbood Herodes in het geheim de magiërs en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was.

Daarop zond hij hen naar Betlehem met de opdracht: ‘Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind, en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.’ Na de koning aanhoord te hebben vertrokken zij. En zie, de ster die zij gezien hadden, ging voor hen uit totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.

 
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.