Tentoonstelling ‘Dienaars van God tijdens de Groote Oorlog’

Tentoonstelling ‘Dienaars van God tijdens de Groote Oorlog’

Augustus 1914, de vijand valt België binnen. Vele ‘dienaars van God’, priesters, zusters, seminaristen, monniken, leken, geestelijken van andere godsdiensten: ze vervullen hun specifieke taak in de verdediging van het Vaderland: als aalmoezenier, brancardier, verpleegkundige, soldaat.

Het Bisdom van de Krijgsmacht wil met deze tentoonstelling het dagelijks leven van al deze mensen tijdens de Groote Oorlog schetsen.

Aan de hand van de 14 staties van de kruisweg van Kardinaal Newman (Engeland, 19e eeuw) worden bezoekers uitgenodigd om te ontdekken hoe de religieuzen hun moeilijke opdracht midden oorlog en geweld hebben volbracht. Wat ze gedaan en betekend hebben mag een bron van inspiratie zijn voor al wie de tentoonstelling bezoekt.

De oorlogsgebeurtenissen waren een unieke belevenis voor de mensen die in Gods naam dag in dag uit het evangelie gestalte gaven midden chaos en geweld.  De volgende zinsneden drukken dit goed uit:

“Heer, laat de priester in mij het in alle omstandigheden halen van de soldaat in mij.”  

“Allen hadden ze het gelaat van de gekruisigde Christus: de gewonden die ik bijstond en de doden die ik mee hielp dragen.”

 “Het opschietende koren op deze velden van de Westhoek moge het teken zijn van het nieuw leven dat uit de oorlogschaos ontluikt.”

Grote foto’s vergezellen teksten en getuigenissen van weleer. Bronnenmateriaal en kunst uit de loopgraven geven gestalte aan het leven van elke dag tijdens de Groote Oorlog.

De tentoonstelling loopt van 10 juni tot 2 oktober in de Hoofdkerk van het legerbisdom Sint-Jacob op de Koudenberg, Koningsplein te Brussel, elke dag van 12.00 uur tot 17.45 uur (niet op maandag). De toegang is vrij en gratis.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.