Mis ter nagedachtenis van de overledenen van Defensie op zaterdag 19 november 2016

Mis ter nagedachtenis van de overledenen van Defensie op zaterdag 19 november 2016

De opperaalmoezenier van de Katholieke aalmoezeniersdienst (ACOS WB – DRMB/C), Johan Van Den Eeckhout, nodigt u uit op de jaarlijkse Heilige mis ter nagedachtenis van de overledenen (burger, Mil, res) van Defensie. Deze viering gaat door in de hoofdkerk van het Bisdom van de Belgische Krijgsmacht, Sint-Jacob op Koudenberg, Koningsplein te 1000 Brussel op zaterdag 19 november 2016 om 17 uur. Deze herdenkingsdienst wordt voorgegaan door opperaalmoezenier Johan Van Den Eeckhout.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.