Zondag 24 maart: PALMZONDAG

Zondag 24 maart: PALMZONDAG

Palmzondag – Passie van de Heer

                                                      Onmacht – Macht – Almacht

                                                                                                      Marcus 14, 1 – 15, 47

Het gevaar dat wij gewoon geraken aan beelden van oorlog en geweld is niet denkbeeldig. Het menselijk leeD wordt ons ‘getoond’, zonder veel schroom en meeleven. Het zijn slechts flarden van de dagenlange, maandenlange of jarenlange ellende waarin enkelingen, groepen en volkeren verkeren. Het zou bedroevend zijn indien wij enkel nog geraakt worden door het verdriet dat ons persoonlijk treft.

 

Frank Brangwyn, de Iers-Belgische schilder, maakte van dichtbij de verschrikking van de eerste Wereldoorlog mee. Hij zag de miserie van zoveel mensen die zich afsloven in fabrieken en steenkoolmijnen en dit liet bij hem onuitwisbare sporen na. In een van de belangrijkste plaatsen van de Sint-Andriesabdij-Zevenkerken, de kapittelzaal of Allerheiligenkapel, hangt zijn kruisweg die hij in de jaren 1934-1935 getekend heeft. Deze kruisweg is wat grof getekend, fel, misschien zelfs wat agressief, somber en vooral sociaal bewogen. Het geheel is aangrijpend, de toeschouwer meesleurend, eerst verwonderd dan getroffen door een hoopvol en diep religieuze eenvoud. Maar voor Brangwyn is Christus’ kruis heil voor de wereld.

 

Vandaag staan wij bij het begin van de Goede Week, waarin wij Jezus’ laatste levensdagen gedenken. Als een terdoodveroordeelde staat Hij deze week in ons midden en gaan wij met Hem mee de weg naar Golgota. Toch ‘herinneren’ wij ons niet enkel zijn lijden en sterven. Wij worden stil rondom de levende Heer die ons zelf binnenleidt in het waarom van zijn levensgave ten dode toe. Het leven wordt Hem niet ‘ontnomen’, Hij ‘geeft’ het vrijwillig uit liefde voor zijn Vader en de mensen. Hierin ligt zijn macht.

Wanneer Jezus sterft, wordt het ook stil op Golgota. De spot en het hoongelach van de soldaten houden op, want het leed is geleden. Alles is volbracht. Hij wordt van het kruis afgenomen, in linnen gewikkeld en in een graf neergelegd. Alles is stil en toch is het geen ‘doodse’ stilte. We verwachten sterker dan ooit het blijde nieuws van zijn verrijzenis. Onze hoop en onze vreugde, ons geloof dat het leven sterker is dan de dood en de liefde krachtiger dan het kwaad, als deze verlangens worden aangescherpt door de leegte die zijn dood oproept.

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
Sint-Kruis-Brugge
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.