Zijn wij het licht ontwend? Adventsbezinning (1) van aalmoezenier Nikolaas Devynck

Zijn wij het licht ontwend? Adventsbezinning (1) van aalmoezenier Nikolaas Devynck

Wij gaan binnenkort de donkerste weken van het jaar tegemoet. het duistert reeds vroeg in de avond, zodat we vrij vlug onze toevlucht nemen tot het licht. We hoeven enkel een knop in te drukken en het gebeurt. Zo gewoon vinden we dat. Wie echter durft stilstaan bij zichzelf en bij de wereld waarin we leven, merkt een zekere angst voor alles wat helder en doorzichtig is. Soms vraag je je af of wij niet te veel vluchten in de donkerte van de anonimiteit of van wat Jan met de pet denkt. Zij wij niet bang geworden van het licht?

Advent beleven is eigenlijk niets anders dan ‘groeien naar het licht’. Het is uitzien naar de komst van Jezus, die het Licht der wereld is. Vier volle weken lang mogen wij open komen voor het Licht dat ons op zoek laat gaan naar het mooiste in onszelf, naar onze eigenlijke bestemming, naar het antwoord op onze diepste levensvragen. Te midden van deze donkere weken gaan wij op stap, het Licht tegemoet, totdat we met Kerstmis het Kind ontmoeten, de mens naar Gods hart, de verwerkelijking van de droom die Hij voor elk van ons koestert.

Hoe levenwekkend het licht ook is, toch zijn wij vaak verblind. Het is nodig dat mensen ons de ogen openen om duidelijker te zien wie God is en wie wij zijn.

Johannes de Doper roept daarom zijn toehoorders op tot waakzaamheid en hoopt dat zij leren zien met het hart. Maria en Elisabeth bezien elkaar met de ogen van het geloof en herkennen Gods liefdevolle trouw jegens zijn uitverkoren volk. Laten wij elkaars gids zijn naar Kerstmis toe. Laten wij het licht van Gods nabijheid over ons stralen, zodat wij Jezus herkennen, al is het maar heel even. Zingt gerust over het licht, wordt het zelf voor ieder rondom jullie. Steekt van week tot week een kaars aan, zodat het een beetje minder duister wordt in jullie en om jullie heen!

 

Advent is de stille tijd van hopen en verlangen,

van hunkerend uitkijken naar het Licht,

naar het levenslicht: naar de komst van Jezus de Heer.

Advent is de stille tijd waarin wij christenen

‘hoopvol wachten’, zoals wij het belijden in elke eucharistie,

‘op de komst van Jezus Messias’.

 

Advent is je gelovig toevertrouwen aan het nu-moment:

dat je Hem onbevangen in de ogen mag kijken,

wanneer Hij langs komt.

Advent is bidden dat je groeien mag

en ‘overvloeien in liefde’ voor elkaar en voor alle mensen,

dat je belangeloos en attent de andere tegemoet kan komen.

 

Advent is – met de tweede bede van het Onze Vader –

verlangend uitzien naar het komen van het Rijk van God

en vragen dat dit rijk van waarheid en leven,

van liefde en gerechtigheid, van vrede en genade

tot zeer veel mensen komen mag.

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.

Infrastructuur – Antenne Noord

Sint-Kruis-Brugge

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.