Kroniek van de aalmoezeniersdienst 2/2003

Kroniek van de aalmoezeniersdienst 2/2003

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden.

 

Van Den Eeckhout Johan

2/2003

Begin mei verscheen er in het staatsblad een nieuw Koninklijk Besluit dat de katholieke aalmoezeniersdienst herleidt tot 14 padre’s. Deze realisatie van A. Flahaut, voor hem blijkbaar de kers op de humanistische slagroomtaart, neemt niet weg dat de militairen op missie hun padre’s in het hart dragen. Met enthousiasme en inzet blijven de padre’s aanwezig in het begeleiden, ondersteunen en bemoedigen van hen die zich ver van huis inzetten voor vrede en stabiliteit. Zo bevond padre Pierre Brusten zich in Kosovo gedurende de maanden april en mei. Hij werd er opgevolgd door padre Wilfried De Coster die het tweede deel van Belukroko 12 begeleidt. Padre André Van De Nest verbleef te Afghanistan in maart en april. In een volgend nummer van ‘Om en Rondom’ verschijnt er een verslag van zijn wedervaren. In juli en augustus zal padre Claude Selis de fakkel overnemen en zich op Afghaanse bodem bij het detachement van 1A uit Bastenaken bevinden.

Van 14 tot en met 19 mei had de jaarlijkse militaire Lourdesbedevaart plaats onder het thema: ‘Eén volk uit alle naties’. Een 300-tal Belgische militairen en families sloten aan bij dit internationale gebeuren. Aangezien A. Flahaut in laatste instantie geen militair vliegtuig ter beschikking wou stellen, waren de organisatoren verplicht een creatieve noodoplossing uit te dokteren om iedereen te Lourdes te krijgen. Zij slaagden er wonderwel in. De jongeren vertrokken met de bus richting Pyreneeën. De iets minder jongeren en zieken mochten plaats nemen in de trein van de Duitse Lourdesdelegatie. De problemen met het vervoer konden het enthousiasme en de tevredenheid van de deelnemers niet temperen. Opnieuw afspraak volgend jaar!

De Opperaalmoezenier verbleef te Rome in het Vaticaan van 24-28 maart op uitnodiging van de Congregatie van de Bisschoppen. Elk land van de hele wereld was gevraagd een vertegenwoordiger van hun aalmoezeniersdienst te sturen om deel te nemen aan het congres dat handelde over de toepassing van het humanitaire recht in oorlogstijd. De toespraken werden gehouden door specialisten van de commissie ‘Oorlog en Vrede’ van het Vaticaan. De internationale aanwezigheid was een verrijking voor alle deelnemers.

Op 27 april bracht de Opperaalmoezenier een werkbezoek aan de School voor Onderofficieren te Zedelgem. Op 4 mei was hij aanwezig op de Opendeur van de Technische School voor Onderofficieren te Saffraanberg. De gesprekken en contacten met leerlingen en kader brachten hem heel wat bij over de vernieuwde opleiding van de (kandidaat) onderofficieren.

Op 26-27 mei verbleef de Opperaalmoezenier te Kosovo. Met zijn bezoek stak hij een hart onder de riem van al wie zich inzet in het kader van de humanitaire zending te Kosovo.

Wij betreuren het heengaan van de vader van padre André Decock. Hij overleed op 27 april 2003. Ook Henri Ardui, voormalig aalmoezenier van de 15de Wing van de Belgische Luchtmacht, ging op 16 mei op 82-jarige leeftijd van ons heen. Mogen zij beiden opgenomen worden in de eeuwige Liefde en Vrede van de verrezen Heer.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.