Zondag 20 augustus: 20ste zondag door het jaar A

Zondag 20 augustus: 20ste zondag door het jaar A

Een verhaal over brood en kruimels…

                                                                                                      Mt 15, 21-28

Een aantal tegenstellingen verdelen onze wereld en trekken scheidingsmuren op tussen rijk en arm, tussen sterk en zwak, blank en kleurling. Ditzelfde geldt voor onze onmiddellijke omgeving. Er is sympathie en antipathie. In Jezus’ tijd was het al even erg. De joodse gemeenschap kende haar ‘onreinen’, die ze afzonderde: melaatsen, zondaars, tollenaars. Zij rekende zichzelf onder Jahwe’ s uitverkorenen, terwijl de heidenen beschouwd werden als “honden”, verachtelijke mensen met wie je best niet omging. Te midden van deze historische context staat de ontmoeting met de Kananese vrouw.

 

De ontmoeting met de Kananese plaatst Matteüs tussen twee broodwonderen in. Tweemaal wordt Jezus zo geraakt door de aanblik van de menigte die Hem volgt, dat Hij hen overvloedig te eten geeft. Ook nu is er sprake van brood en kruimels. De vrouw vraagt ernaar met al de kracht en de durf die ze in zich draagt. Ze neemt haar toevlucht tot Diegene die Zichzelf “het levende brood” noemt “dat uit de hemel is neergedaald”. Dit was oorspronkelijk bedoeld voor de kinderen van Israël, maar zij hebben het geweigerd. Joodse religieuze leiders verzamelden stenen van kritiek en minachting, waarmee ze vooral hun haat tegenover Jezus voedden. Toch betekent dit niet dat Hij in zijn opdracht mislukt is. Brood wordt immers niet geteld of berekend, het wordt gegeven en gedeeld. Zo zien we het vandaag gebeuren bij de Kananese en straks bij de menigte aan de oevers van het meer. Brood wordt niet meer voorbehouden aan een of andere elite. Het is bestemd voor alle mensen en liefst nog voor hen die het niet verdienen of er geen recht op hebben. Zo doet Jezus vandaag bij deze heidense vrouw.

 

Meteen wordt dit een tweede opdracht. Vaak stellen we grenzen aan ons geven, beperken we onze inzet of leggen we prioriteiten. We weten goed wat we voor wie doen. Waar God aan het werk is, daar gelden er geen afbakeningen. Zijn liefde richt zich tot iedereen. Zijn boodschap is universeel en overstijgt om het even welke heersende tegenstelling. Er kan enkel een weigering van de mens zelf komen. Alleen jij kan ‘neen’ zeggen op Gods aanbod. Alleen jij kan vragen: “Heer, help mij!”. Dit verhaal van de Kananese nodigt je daarom uit om net zoals Jezus je te laten raken door wat rondom jou gebeurt en om de grenzen van je aandacht, van je zorg en je inzet te verleggen. Hoe meer je de grenzeloosheid van Gods barmhartigheid ervaart, hoe sterker je gelooft dat je geroepen bent om dit aan anderen door te geven, hoe creatiever je ook zult worden in het delen en geven van wat jouw leven voedt.

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
Sint-Kruis-Brugge

 

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.