Zondag 3 september 2023: 22ste zondag door het jaar A

Zondag 3 september 2023: 22ste zondag door het jaar A

Tussen verliezen en winnen                    

                                                                                          Mt 16, 21-27

De spanning die Jezus’ optreden teweegbrengt, vooral in religieuze kringen, heeft een grote weerslag op het leven van Hemzelf en van de leerlingen. Hun toekomst wordt niet alleen bedreigd. Zij worden ook zelf voor andere keuzes geplaatst, die meer en meer de vorm van een dilemma aannemen. De confrontatie tussen Jezus en Petrus, waarvan we vandaag getuige zijn, is hiervan een voorbeeld. De heftige reactie van beiden hoeft ons niet te verwonderen, want er staat voor elk van hen zoveel op het spel.

 

Vooreerst Jezus. Hij beseft heel goed welke risico’s Hij loopt wanneer Hij zich verder engageert voor het Koninkrijk van zijn Vader. Hij weet wat profeten vóór Hem, zoals Jeremia, te verduren hadden. Wellicht staat Hem hetzelfde te wachten. Wat moet Hij doen? Zijn boodschap afzwakken om zich aanvaardbaar te maken bij zijn tegenstanders? Inspelen op de behoeften van de massa en zich beveiligen met de sympathie van het volk? Trouw blijven aan zijn opdracht, wat wellicht inhoudt dat Hij zal vervolgd en gedood worden? Hij bevindt zich op een kruispunt van mogelijkheden en wordt net als in de woestijn ‘bekoord’. Ditmaal staat niet de duivel voor Hem, maar Petrus, een van de leerlingen van wie Hij zoveel verwacht. Deze is ontredderd wanneer Hij zijn Meester hoort spreken over zijn komend lijden. Hij protesteert omdat hij zich geen redder op de proef stelde met zijn verbolgen reactie, zo wordt Petrus op zijn beurt door de lijdensvoorspelling van Jezus uitgedaagd om een duidelijk standpunt in te nemen: ofwel houdt hij het bij zijn nationalistische visie op het messiasschap en haakt hij af; ofwel aanvaardt hij Jezus zoals Hij zich kennen; ofwel blijft hij Hem genegen maar op een veilige afstand. Hij kan alle kanten uit en juist dit maakt het moeilijk. De enige vraag die hij te beantwoorden heeft is deze: “Wie zegt gij dat ik ben?” (Mt 16, 15).

 

Wie Jezus toelaat in zijn leven, verwacht iets van Hem en bekent, allereerst voor zichzelf, dat zijn voorbeeld en zijn boodschap inspirerend werken. In de mate dat dit gebeurt, ontstaat er een verbondenheid en groeit er een besef van zijn Nabijheid. Tegelijkertijd doet er zich een andere beweging voor. In Jezus geloven, engageert. Het heeft consequenties en stelt eisen. Het brengt mensen naar buiten. Het opent hun ogen en beroert hun hart. Wie Jezus toelaat in zijn leven, beseft vroeg of laat de betekenis van de woorden die Hij vandaag tot Petrus spreekt. Zij getuigen van een grote realiteitszin en verdoezelen niets. Maar meestal is er ook geen weg terug.

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
Sint-Kruis - Brugge

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.