Zondag 27 augustus 2023: 21ste zondag door het jaar A

Zondag 27 augustus 2023: 21ste zondag door het jaar A

Als je Jezus bij zijn Naam durft noemen.

                                                                                                        Mt 16, 13-20

Iemand leren kennen, vraagt tijd. Het is een groeiproces dat zich voltrekt doorheen allerlei gemeenschappelijke ervaringen, ontmoetingen en gesprekken. Je kan het ook een cirkelbeweging noemen, waarbij mensen steeds dichter bij elkaars persoonskern komen. De kringen worden alsmaar kleiner, zodat de onderlinge band hechter en inniger wordt. Jezus’ aanwezigheid en zijn merkwaardig optreden maken verschillende reacties los bij de mensen van zijn tijd.

 

In het begin komen grote volksmenigten naar Hem toe. Zij zijn onder de indruk van de vele genezingen die Hij verricht en zien Hem als hun grote weldoener. Zij beluisteren Hem in hun synagogen en zijn vooral geboeid door zijn persoonlijke kijk op de Wet en de manier waarop Hij over God spreekt. Af en toe treedt er iemand uit de anonimiteit van de massa naar voor en gaat met een persoonlijke vraag naar Jezus toe: een melaatse valt voor Hem op de knieën en smeekt om gereinigd te worden; een honderdman roept zijn hulp in voor een zieke knecht; mensen brengen een lamme op een bed bij Hem. Zij worden elk gedreven door een vreemdsoortig vertrouwen dat hen sociale en godsdienstige barrières doet doorbreken om toch maar dichter bij Jezus te komen. Jezus van zijn kant gaat in op hun verzoek, in de hoop dat deze ontmoeting hen openmaakt voor zijn boodschap en uiteindelijk voor de betekenis van zijn aanwezigheid in hun midden.

 

Zo komt het dat mensen Hem aanzien als een groot profeet, als een nieuwe Elia of een nieuwe Johannes de Doper (Mt 16, 14). Enkele mannen, zoals Simon en Andreas, Jakobus en Johannes zijn niet zelf naar Jezus toegegaan. Hij spreekt hen aan, terwijl zij hun netten klaarmaken. Hetzelfde gebeurt met Matteüs die aan zijn tolhuis zit. Zij worden een na een ‘geroepen’ om als zijn leerlingen met Hem mee te gaan en alles van dichtbij te beleven. Ongetwijfeld hebben deze mensen een hele innerlijke weg afgelegd met telkens verschillende antwoorden op die ene vraag: “Wie is Hij toch?”. Vanuit het leven kunnen zij enkele invullingen geven: Jezus komt over als een ingoede man met een sterke bekommernis voor armen en zieken. Hij is mild en veeleisend, diepgelovig en oprecht. Maar dit voldoet niet. Zowel zijn optreden als zijn persoon roepen vragen op: Hij vergeeft zonden en spreekt met een ongehoord gezag over God. Hij verricht allerlei wonderen en verkondigt dat het Rijk Gods nabij is. Hij nodigt hen uit tot geloof in Hem en in zijn Vader. De antwoorden van Petrus behoren tot de mooiste die iemand kan geven. Hij noemt Jezus de ‘Christus’, ‘de Gezalfde’ die de messiaanse beloften in vervulling brengt.

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
Sint-Kruis-Brugge

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.