Dinsdag 15 augustus 2023: Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

Dinsdag 15 augustus 2023: Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

Tenhemelopneming van Maria

                        Er verscheen een groot teken aan de hemel                                                              

                                                                     Apk 11, 19a; 12, 1-6a.10ab   Lc 1, 39-56

                                     Een zonsverduistering is een spectaculair natuurverschijnsel en zo kan het een mooie aanloop worden tot het hoogfeest van de vrouw, getooid met de ‘zon’, zoals Maria genoemd wordt. Op dit grote zomerfeest stijgt de jubel weer ten top:

“Er verscheen een groot teken aan de hemel: een vouw, gekroond met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.”

Maria is ons voorgegaan naar de Vader, de Moeder is teruggekeerd naar haar Zoon, en in haar opneming ten hemel komt voor haar het feest van Pasen tot vervulling. Beide feesten vloeien samen in één feest. Op Pasen was Jezus’ aardse zending afgesloten en de tijd tussen Pasen en Hemelvaart, was reeds een zichtbare vorm van de aanvang van zijn toekomstige hemelse zending. Met zijn Verrijzenis overschouwt Jezus het hele werk van zijn verlossing: zijn lijden, zijn verlatenheid en de vruchtbaarheid van zijn gehoorzaamheid. In dit schouwen vervult Hem een oneindige nieuwe liefde tot zijn Vader.

In eenzelfde paasstemming stijgt Maria ten hemel. Wat Jezus op Pasen beleeft, beleeft zij bij haar intocht in de hemel. Jezus toont haar hoe ieder ogenblik van haar leven een vruchtbare dienst was en hoe zij voor de Kerk en alle gelovigen geleefd en gewerkt heeft. Nu pas kan Maria ten volle begrijpen wat het betekent Moeder van God te zijn. Nu ‘ziet’ zij alles wat zij tot nog toe ‘geloofd’ heeft en ziet zij de heilige Geest die haar eens overschaduwde en sindsdien altijd bij haar was. Zij erkent de samenhang van de heilsgeschiedenis en de vervulling van de profetieën.

Zij ziet de eerste beloften bij het einde van het paradijs en alle geslachten die op haar jawoord gewacht hebben om de weg van het paradijs terug te vinden. Nu begrijpt zij, dat haar hele vrijheid in niets anders kon bestaan dan in haar jawoord voor de dienst van de Heer. Sinds alle eeuwigheid was zij gekozen tot koningin, en op vandaag voltooit de Vader dit. Laten wij ons dan aansluiten bij het grote danklied dat Maria als eenvoudige dienstmaagd van de Heer uitzong bij haar nicht Elisabeth en dat ons vandaag in het evangelie wordt aangereikt:

       “En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig omdat Hij machtig is

       aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn Naam” (Lc 1, 48b-49).

Dat het ‘Grote Teken’ aan de hemel uw harten moge doordringen en blijvend verwijzen naar de Vader. In de vreugde van deze dag laten wij graag al onze moeders delen.

Gezegend hoogfeest en oprechte felicitaties voor hen die de naam van Maria dragen.

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
SInt-Kruis-Brugge

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.