Om & Rondom

Een evaluatie van de toestand in Kosovo aan het begin van 2004. Investeringen, militaire aanwezigheid en godsdienst komen hierbij aan bod. Van Den Eeckhout Johan1/2004Vooruitgang zichtbaar Wie de kans gehad heeft in Kosovo enkele missies mee te maken, zal niet ontkennen dat er een vooruitgang zichtbaar is...

Het jaarthema 'respect en verdraagzaamheid' leidde JoB op 8 mei 2007 tot respect voor mensen met een andere geloofovertuiging. Hieronder leest u het verslag. Decock André1/2007Op zoek naar een spreker over ons jaarthema rond respect en verdraagzaamheid tussen de verschillende godsdiensten, herinnerde ik me dadelijk één...

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden. Van Den Eeckhout Johan2/2003Begin mei verscheen er in het staatsblad een nieuw Koninklijk Besluit dat de katholieke aalmoezeniersdienst herleidt tot 14 padre's. Deze realisatie van A. Flahaut, voor hem blijkbaar de kers op de humanistische...