Om & Rondom

Beknopte neerslag van een sociologische studie naar het dagelijkse leven van de Belgische militairen in Afghanistan in september 2005. Een studie van de hand van Lt v/h Vlw R. SABBE. Boddaert Raymond108/20081. Inleiding Een eerste onderzoek had plaats te Kaboel, begin 2005, door D. Resteigne. Hierover verscheen...

In dit artikel vat aalmoezenier Marc Lateur de uiteenzetting samen van Dirk Masschelein over christelijke meditatie van tijdens de studiedagen te Retie (2006). Lateur Marc1/2006Dirk Masschelein, pastoor, en van opleiding licentiaat in de theologie, gaf op 6 maart, tijdens de studiedagen voor de aalmoezeniers te Retie,...