Om & Rondom

Godfried 'Kardinaal' Danneels gaat in op de verkondiging van Paulus. Hij toont ons meteen ook aan hoe deze analyse een belangrijke bijdrage kan betekenen voor ons eigen leven en werken. Danneels Godfried2/2004Tijdens een ontmoeting van de aalmoezeniers met kardinaal Godfried Danneels op 25 maart, nam de...

Dit artikel is het verslag van de 'Informationstagung für Kommandeure und Militärseelsorger' die van 5 tot 7 februari 2003 doorgingen in Beilngries. De Paepe Renaat2/2003Van woensdag 5 februari tot vrijdag 7 februari 2003 werden in Beilngries de informatie- en uitwisselingsdagen gehouden voor hogere officieren van de...

In dit artikel worden zes dimensies van het huidige herstructureringsproces geanalyseerd: de vermindering van de getalsterkte, de professionalisering, het groter beroep op reservisten, burgers en uitbesteding, de integratie tussen diensten, de 'multinationalisering' van de militaire structuren, ten slotte de 'europeanisering' van de krijgsmachten. Boddaert Raymond1/2005In wat...