Zondag 17 december 2023: 3de zondag van de Advent

Zondag 17 december 2023: 3de zondag van de Advent

Derde zondag van de advent – B jaar

                                            Onder u staat Hij die gij niet kent.

                                                                                                 Joh 1, 65-8.19-28

Kerstmarkten zijn ‘in’. Je kan er alles kopen wat ‘nodig’ is om maximaal te genieten van de eindejaarsfeesten. Wie er rondloopt, valt zelfs van de ene verbazing in de andere, als je ziet hoe ingenieus en hoe subtiel menselijke behoeften worden opgewekt en voldaan. Men bespeelt de menselijke gevoelens en ondertussen draait de harde zakenwereld op volle toeren. Het is niet gemakkelijk om in deze tijd de middenweg te vinden tussen het dankbaar genieten van al het mooie dat de menselijke creativiteit tot stand brengt en de soberheid uit solidariteit met de misdeelden. En toch sussen wij ons gemoed: feestvieren is toch goed en deugddoend, waarom dan de gezelligheid verstoren met vervelende vragen? Misschien krijg je dit gevoel wanneer je tijdens de advent een kerk betreedt? De kerstmarkt en het kerkgebouw: twee plaatsen waar men zich voorbereidt op Kerstmis. Is het wel goed deze tegenover elkaar te plaatsen?

 

In de advent worden wij aangespoord om met aandrang God te verwachten in ons leven en attent te zijn voor de tekenen van zijn aanwezigheid onder ons. Hij is ontmoetbaar in de stilte van het hart, in de mens die onze hulp behoeft, in het Kind van Betlehem, in de beloftevolle woorden van de profeten. Het blijft moeilijk voor de moderne mens om te aanvaarden dat er een werkelijkheid is die hem overtreft; nog meer dat het gaat om een liefdevolle aanwezigheid. Zelfs wanneer hij deze mogelijkheid openhoudt, geeft hem dit niet automatisch de gelovige ervaring in God geborgen te zijn. Je hebt soms de indruk dat hij ondanks zijn goede wil, niet eens tot bij God geraakt omdat zoveel hindernissen in en buiten hem dit beletten. Bepaalde critici stellen de hedendaagse maatschappij verantwoordelijk. Maar ook verdriet en lijden kunnen een mens opsluiten in zichzelf en hem de openheid ontnemen om nog iets te verwachten. De doper getuigt van het tegendeel. Hij haalt zijn vitaliteit uit zijn gerichtheid naar de ander. Hij vindt zijn plaats in het leven omdat hij vrij staat van zichzelf en alzo ruimte schept voor het ‘onverwachte’ dat gebeurt en voor het ‘ongekende’ dat plots binnenbreekt. Hij wordt er niet door verrast omdat hij geleerd heeft te peilen naar het Licht. Misschien voelen wij ons niet in staat om zoals hij te getuigen van het Licht, maar zijn we wel bereid ons open te stellen voor het Licht en het te zoeken daar waar wij leven en werken. Samen met Johannes mogen wij vertrouwen dat het zich aan ons zal kenbaar maken. Vroeg of laat zullen wij ervaren dat er Iemand is.

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
Sint-Kruis- Brugge
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.