Welkom op de nieuwe website!

Welkom op de nieuwe website!

Enige tijd geleden werd beslist dat de ontwikkeling en het onderhoud van een website van de katholieke aalmoezeniersdienst een belangrijk medium moest worden in de communicatie met de militairen, hun families en de geïnteresseerde niet-militairen. De website moet het Bisdom bij de Krijgsmacht als Bisdom op de kaart zetten en haar een sterke en zichtbare plaats geven, verankerd in de kerkelijke structuur. De website heeft als doel om daar waar minder aalmoezeniers op het terrein kunnen worden ingezet, er toch een levende link blijft bestaan tussen het militaire werkveld en de aalmoezeniersdienst.
Het opzet van de website is er dan ook op gericht een eenvoudige maar betrokken sfeer te creëren waarbij iedereen die dit wenst in contact kan treden met de dienst in zijn vele facetten.
In het ontwerp staat het eenvoudige en veelzijdige contact centraal. Daarom werden enkele elementen ontwikkeld die betrokkenheid kunnen creëren. De belangrijkste hiervan zijn ongetwijfeld de zoekfunctie, de heldere en overzichtelijke verdeling en de mogelijkheid tot het inschrijven voor de nieuwsbrief waarin enkele keren per jaar de bijzondere evenementen of nieuwtjes zullen worden verzameld en aan de geïnteresseerden doorgestuurd.
Alle geledingen van de aalmoezeniersdienst zullen op de website vertegenwoordigd zijn.
Zowel JoB als KOOG en Echo voor de Nederlandstaligen, als Ecso-Volo voor de Franstaligen krijgen er hun vaste stek. Militairen die de website willen raadplegen krijgen indien gewenst informatie over de werking van de geledingen door middel van algemene informatie (opzet en doel, contactgegevens,…), kalenders of programma’s en inhoudelijk tekstmateriaal (hoofdzakelijk verslagen). Daarnaast zijn ook alle aalmoezeniers met hun contactgegevens, standplaats en verantwoordelijkheden binnen de aalmoezeniersdienst terug te vinden. Verder zullen uiteraard ook de algemene gegevens en structuur van de aalmoezeniersdienst terug te vinden zijn.
Een bijzondere plaats wordt toegekend aan ‘Om en Rondom’ en het ‘Centrum voor Theologie en Militaire Ethiek’. Beide stellen op de website immers hun publicaties ter beschikking. Voor wat ‘Om en Rondom’ betreft wordt een selectie van de interessantste artikels, opiniestukken of verslagen uit de voorbije nummers gerecupereerd en nadien op de website geplaatst zodat die raadpleegbaar blijven voor geïnteresseerden. Toch blijft ook het tijdschrift z’n functie behouden.
Een ander groot onderdeel binnen de website betreft de Internationale Militaire Lourdesbedevaart. Ook die heeft een plaats gekregen om het opzet en de organisatie uit te schrijven, de uitnodigingen en aankondigingen te plaatsen en een reeks foto’s toe te voegen. Geïnteresseerden van de bedevaart vinden hier de nodige gegevens.
Zo krijgen de bezoekers van de website in een notendop een snel en helder overzicht van de structuur en werking van de aalmoezeniersdienst. Aan deze website zijn ook eigen mailadres gekoppeld voor wie het secretariaat van de Aalmoezeniersdienst, één van de geledingen of het Centrum wil bereiken. Militairen en anderen die dus een bepaalde interesse of (informatieve of inhoudelijke) vraag hebben, kunnen zich via deze website op een directe en persoonlijke wijze tot de Katholieke Aalmoezeniersdienst richten.
We hopen de geïnteresseerden met deze website hier alvast een nuttig contact- en werkinstrument ter hand gesteld te hebben. Van harte welkom!

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.