Kroniek van de aalmoezeniersdienst 1/2005

Kroniek van de aalmoezeniersdienst 1/2005

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden.

 

Van Den Eeckhout Johan

1/2005

Bij het lezen van het vorige nummer van ‘Om en Rondom’ heb je misschien verwonderd opgekeken. Het viel in de bus tegen Pasen maar het was eigenlijk een kerst- en nieuwjaarsnummer. De oorzaak ligt in een onvoorziene vertraging binnen de drukkerij. De redactie kon er niets aan doen. Excuses en hopelijk lees je voorliggend nummer alvorens op groot verlof te vertrekken…

Opperaalmoezenier Van den Berge bracht van 30 december 04 tot en met 1 januari 05 met de CHOD delegatie een nieuwjaarsbezoek aan de troepen in Kosovo. Ook Afghanistan stond op het programma maar wegens de weersomstandigheden was het niet mogelijk te landen in Kaboel. Dit laatste bezoek werd verschoven naar 31 januari 05. De Opperaalmoezenier was dan ook op uitgesteld nieuwjaarsbezoek te Afghanistan van 31 januari tot en met 1 februari 05.

Van 31 januari 05 tot en met 4 februari 05 was Hoofdaalmoezenier Pierre Brusten, adjunct van de Opperaalmoezenier, te Lourdes waar hij de Belgische aalmoezeniersdienst vertegenwoordigde tijdens de studiedagen van de Franse aalmoezeniers.

Op 8 maart 05 vond er een studiedag plaats voor de nederlandstalige aalmoezeniers in de Sint-Andries Abdij te Zevenkerken. Padre Nikolaas Devynck was er de gastheer. Er waren boeiende uiteenzettingen door pater Benoît Standaert osb over ‘Spiritualiteit. Een nieuwe wending in theologie en beleving? Op zoek naar vormen die omvormen.” Hierin gaf hij aanzetten vanuit de ritus van de Japanse thee-ceremonie tot een anders in de wereld staan met het oog op het goede en tot het beleven van stilte en rust midden de drukte van het leven. Vader Abt Paul Standaert osb sprak over ‘De plaats van een abdij in de pastoraal van vandaag’. Midden een veranderende wereld wil de abdij een plaats van geloof zijn, waar mensen trouw blijven aan elkaar en fundamentele levenswaarden beleven. Er was niet alleen vorming maar tevens deelname aan een stemmige eucharistie samen met de abdijgemeenschap en een middagmaal in stilte. Zo werden de ideeën uit de conferenties onmiddellijk in praktijk omgezet!

Op 14 en 15 maart ontving de Opperaalmoezenier de Opperaalmoezeniers van Duitsland, Nederland en Luxemburg tijdens de halfjaarlijkse vierlandenconferentie. Plaats van het gebeuren was Dendermonde waar het aalmoezeniershuis intussen afgewerkt is en zijn taak als thuis voor de aalmoezenierswerking mag vervullen. De uitwisseling van ideeën tussen de verschillende aalmoezeniersdiensten draagt bij tot de internationale samenwerking waarvan moderne humanitaire operaties een toonbeeld zijn.

Padre Johan Van Den Eeckhout bevond zich in Kaboel met 1 Para en 14 A tot eind januari 05 en werd dan afgelost door padre Eric Pétré. Begin maart vervoegde padre Dominique Chaboteau Kaboel samen met 12/13 Li. Hij werd er eind april afgelost door een protestantse padre.
Padre Wim Smit vervoegde Mitrovica eind januari waar hij de padre-opdracht overnam van de protestantse padre Don Casteleyn. Padre Johan De Burggraeve, adjunct van de Opperaalmoezenier, loste af begin april en zal er twee maand verblijven. Padre Dominique Chaboteau neemt de fakkel te Kosovo over begin juni en vervult er zijn pastorale opdracht tot eind juli 05.

Het volgende nummer van Om en Rondom draagt het nr. 100. Het wordt een feestelijk nummer. Vergeet intussen niet onze nieuwe website te raadplegen.
Het adres vind je elders in dit nummer. Veel surfplezier toegewenst!

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.