Auteur: Army Chaplaincy

Verslag van de JoB-dag die op 10 februari 2004 plaatshad in Leopoldsburg. Decock André1/2004Het is stilaan een gewoonte geworden dat we rond het feest van Valentijn een thema kiezen dat met liefde te maken heeft. Het is ook stilaan een gewoonte dat we meer dan 100 mensen...

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden. Van Den Eeckhout Johan2/2003Begin mei verscheen er in het staatsblad een nieuw Koninklijk Besluit dat de katholieke aalmoezeniersdienst herleidt tot 14 padre's. Deze realisatie van A. Flahaut, voor hem blijkbaar de kers op de humanistische...

In dit artikel onderzoekt de auteur welke de theologische uitdagingen zijn die het pluralisme stelt voor het christendom. Smit Wim1. INLEIDING Onze huidige samenleving is getekend door een groeiend secularisme en pluralisme. De vrijwel kritiekloze eenduidigheid op het vlak van religie en levensbeschouwing, kenmerkt niet langer onze...

Een persoonlijke overweging bij de vraag of de christenen van vandaag in de verdrukking zijn. Snijders Leo4/2003Volgens sommige theologen is er de laatste jaren een hetze aan de gang tegen alles wat maar enigszins katholiek is. Ze hebben er zelfs een nieuw woord voor bedacht namelijk...