Auteur: Army Chaplaincy

Verslag van de JoB-dag van 27 april 2004 te Brugge die handelde over drugspreventie. Decock André2/2004Om vervoerproblemen te besparen en ook omdat we een interessant voorstel kregen in het Grootseminarie te Brugge was de plaats van afspraak niet Sijsele maar onmiddellijk het Grootseminarie waar we alle...

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden. Van Den Eeckhout Johan2/2004Deze kroniek is wat korter. Het is immers vakantie. De activiteiten die hebben plaats gevonden sinds begin april, worden hier kort weergegeven. Voor het verslag van de Lourdesbedevaart (eind mei) verwijzen wij...

Godfried 'Kardinaal' Danneels gaat in op de verkondiging van Paulus. Hij toont ons meteen ook aan hoe deze analyse een belangrijke bijdrage kan betekenen voor ons eigen leven en werken. Danneels Godfried2/2004Tijdens een ontmoeting van de aalmoezeniers met kardinaal Godfried Danneels op 25 maart, nam de...

Violences, guerre et paix dans les Ecrits bibliques. Une présentation générale du projet. Selis ClaudeViolences, guerre et paix dans les Ecrits bibliques Présentation générale: Une collection "Violences, guerre et paix" dans les écrits bibliques. C'est une entreprise ambitieuse que de se lancer dans l'étude des concepts de violences, guerre...

De auteur onderzoekt de problematiek van het nationalisme. Tegelijk bespreekt hij een mogelijk alternatief dat hij ziet in het kosmopolitanisme. Smit WimWie de nationale en internationale relaties in ogenschouw neemt, merkt een ietwat vreemde dubbele en paradoxale beweging op. Aan de ene kant is er een...