Auteur: Army Chaplaincy

Didier Pollefeyt, Mieke De Vlieger en Wim Smit gaan in op de mogelijkheid om een vorm van interreligieus godsdienstonderwijs te ontwikkelen. Ze ontwikkelen niet alleen een theoretisch kader, ze onderbouwen hun bevindingen ook met Vlaamse empirische gegevens. Abstract: Until the 1970s religious education was characterized by...

Grondige analyse van de naoorlogse joos-Duitse relaties. Een essay over mogelijke onmogelijkheden, vergevind en verzoening. Een hoopgevend 'verhaal' dat vanuit wanhoop vertrekt. Smit Wim[0] 8 mei 1945, en het onmenselijke raderwerk van het Derde Rijk stokt officieel en definitief. Wie het ongeluk had een jood in...

Roger Tavernier gaat uitgebreid in op de invloed en inhoud van het tijdschrift Zending. Dat tijdschrift werd tussen 1956 en 1963 uitgegeven door de Katholieke Aalmoezeniersdienst en had als doelpubliek de officieren. Tavernier RogerInhoud 1. Ontstaan van Zending 2. Tot wie gericht? 3. Beroep als roeping 4. Auteurs en medewerkers 5....

De auteur onderzoekt de problematiek van het nationalisme. Tegelijk bespreekt hij een mogelijk alternatief dat hij ziet in het kosmopolitanisme. Smit WimWie de nationale en internationale relaties in ogenschouw neemt, merkt een ietwat vreemde dubbele en paradoxale beweging op. Aan de ene kant is er een...

Verslag van de JoB-dag van 18 februari 2003 die gewijd was aan de zee en de visserij. Decock André1/2003De wereld van de zee is een aparte wereld, met eigen bewoners, vissen en schaaldieren, met eigen bezoekers, vissers en matrozen en mensen die luieren in het zand. Met eigen voertuigen, reuzen...