Studiecentrum

Violence, guerre et paix dans la philosophie. Une analyse du thème dans l'Antiquité grecque.   Selis Claude Présentation générale: Le premier dossier concerne l'Antiquité grecque classique d'Homère à Aristote (soit du 8° au 4° siècle avant notre ère). C'est une période de choix (mais pas la plus facile) pour...

In dit artikel zoekt de auteur naar de oorsprong van het lekenaalmoezenierschap. Hij doet dat aan de hand van twee documenten die zijn voortgesproten uit het Tweede Vaticaans Concilie. In het tweede luik van dit artikel wordt een uiteenzetting gegeven over wat het betekent een...

Dit artikel is de laatste bijdrage in een drieluik over schendingen van burger- en mensenrechten in de strijd tegen het terrorisme. Het eerste artikel schonk de lezer een blik achter de schermen van de post-9/11 veiligheidspolitiek van Amerika en Europa. Het tweede focuste op het...

De auteur onderzoekt de problematiek van het nationalisme. Tegelijk bespreekt hij een mogelijk alternatief dat hij ziet in het kosmopolitanisme. Smit WimWie de nationale en internationale relaties in ogenschouw neemt, merkt een ietwat vreemde dubbele en paradoxale beweging op. Aan de ene kant is er een...