Auteur: Army Chaplaincy

Een persoonlijke impressie van en overweging bij de deelname aan de AMI-conferentie van 2002. Snijders Leo4/2002Deze titel was het conferentiethema van de jaarlijkse AMI dagen in El Estorial (Madrid) Ondanks alle waarschuwingen sinds 11 september 2001 moeten we constateren dat niemand gewapend is tegen...

De bevindingen van John Crowley die zijn dissertatie maakte over de taken van aalmoezeniers op missie. Hij koppelde dit aan een klein empirisch onderzoek. Smit Wim2/2003Ongeveer anderhalf jaar geleden verdedigde de Ierse aalmoezenier John Crowley zijn dissertatie die handelde over taken van aalmoezeniers op missie.[0] Een...

Er wordt ingegaan op de visie van Daniel Goldhagen in zijn boek 'Een morele afrekening'. Daarin spreekt de historicus over grote verantwoordelijkheid van de Katholieke Kerk voor het vernietigende dat de Tweede Wereldoorlog tekende. Wim smit wil met dit artikel de visie van Goldhagen nuanceren...

Grondige analyse van de naoorlogse joos-Duitse relaties. Een essay over mogelijke onmogelijkheden, vergevind en verzoening. Een hoopgevend 'verhaal' dat vanuit wanhoop vertrekt. Smit Wim[0] 8 mei 1945, en het onmenselijke raderwerk van het Derde Rijk stokt officieel en definitief. Wie het ongeluk had een jood in...

Roger Tavernier gaat uitgebreid in op de invloed en inhoud van het tijdschrift Zending. Dat tijdschrift werd tussen 1956 en 1963 uitgegeven door de Katholieke Aalmoezeniersdienst en had als doelpubliek de officieren. Tavernier RogerInhoud 1. Ontstaan van Zending 2. Tot wie gericht? 3. Beroep als roeping 4. Auteurs en medewerkers 5....

Een interview met de Tilburgse professor Bert Roebben, die ondervraagd wordt over de religieuze opvoeding van vandaag en morgen naar aanleiding van zijn boek 'Religieus opvoeden in een multiculturele samenleving'. Ausloos Peter4/2002Jonge mensen religieus begeleiden, vormen en opvoeden is een boeiende, maar geen eenvoudige opgave. Temeer...

Socioloog Raymond Boddaert bespreekt aan de hand van statistieken de resultaten van een Europese opiniepeiling in verband met het 'enthousiasme' van de publieke opinie betreffende een Europese defensie. Boddaert Raymond3/2002In april 2001 werd te Brussel door de Minister van Defensie Flahaut een internationaal colloquium georganiseerd met...