Auteur: Army Chaplaincy

Dit artikel is het verslag van de 'Informationstagung für Kommandeure und Militärseelsorger' die van 5 tot 7 februari 2003 doorgingen in Beilngries. De Paepe Renaat2/2003Van woensdag 5 februari tot vrijdag 7 februari 2003 werden in Beilngries de informatie- en uitwisselingsdagen gehouden voor hogere officieren van de...

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden. Van Den Eeckhout Johan2/2003Begin mei verscheen er in het staatsblad een nieuw Koninklijk Besluit dat de katholieke aalmoezeniersdienst herleidt tot 14 padre's. Deze realisatie van A. Flahaut, voor hem blijkbaar de kers op de humanistische...

In dit artikel onderzoekt de auteur welke de theologische uitdagingen zijn die het pluralisme stelt voor het christendom. Smit Wim1. INLEIDING Onze huidige samenleving is getekend door een groeiend secularisme en pluralisme. De vrijwel kritiekloze eenduidigheid op het vlak van religie en levensbeschouwing, kenmerkt niet langer onze...