Liefde na verschil…

Liefde na verschil…

Verslag van de JoB-dag die op 10 februari 2004 plaatshad in Leopoldsburg.

 

Decock André

1/2004

Het is stilaan een gewoonte geworden dat we rond het feest van Valentijn een thema kiezen dat met liefde te maken heeft.
Het is ook stilaan een gewoonte dat we meer dan 100 mensen samen krijgen rond een boeiend thema.
Onze spreker, Alfons Van Steenwegen, sinds 30 jaar relatietherapeut, wenste ons proficiat met zo een opkomst. En dat deed ons deugd.
Onze spreker is ook professor aan de universiteit in Leuven en auteur van enkele boeiend geschreven werken. Elke dag ziet en hoort hij wel een koppel dat problemen heeft en heeft daar veel uit geleerd. Hij organiseert eveneens therapeutische cursussen die 3 weken duren.
Zijn uiteenzetting was boeiend doorspekt met herkenbare voorbeelden uit het leven gegrepen en bestond uit 3 stappen van verliefdheid naar liefde. En om het gemakkelijk te maken had hij het steeds over Jan en Mien in zijn vele voorbeelden.

1. Verliefdheid.

Verliefdheid heb je niet in de hand, je kunt er niets aan doen, gewoon omdat mensen verliefd worden. Er is Jan iets overkomen.
Jan is veranderd en wordt verliefd op Mien. Mien heeft voor hem enkel maar voordelen, positieve kanten en zelfs de nadelen kan hij bestempelen als voordelen. Jan heeft een oogziekte gekregen omdat hij Mien anders gaat zien dan ze in werkelijkheid is.
Hij ziet Mien enkel als Mien plus, zoals hij ze graag zou hebben. Hij ziet haar zoals hij haar wenst. En daardoor wordt het leven met Mien zinvol.
Heel zelden zie je bij een scheiding het omgekeerde.
Jan ziet Mien enkel als Mien min, zoals hij haar vreest.
Er komt een afkeer. Zwijgt, ik kan ze niet meer horen, rieken of zien. Bij de scheiding wordt dit dan een extreem beeld van een monster. Als dit langs beide kanten zo is willen beiden de kinderen hebben om ze te redden van het monster.


Ook hier treedt dezelfde oogziekte op.
Als je verliefd bent wil je steeds bij mekaar zijn omdat je geluk van de andere komt.
Verliefdheid intensifieert het leven. Je kunt precies meer, je wordt creatief, je hebt energie te over.
Je bent enthousiast omdat je voelt dat je voor elkaar gemaakt bent.
Precies hier zit de denkfout, de oogziekte.
Ik zie jou zoals ik je graag heb. Je ziet enkel de positieve kanten die in je kraam passen en natuurlijk ben je dan voor mekaar gemaakt.
Dat geeft een goed gevoel en meteen ook de illusie dat het allemaal vanzelf zal gaan.
Maar verliefdheid komt en gaat, het gaat over, maar dat kan soms lang duren.
Verliefdheid is een gevoelstoestand, maar gevoelens gaan over.
Het verlangen naar wederkerigheid is groot. Maar dat is niet steeds zo, en dan zit je met liefdesverdriet.
Ieder mens wordt zo een 5 tot 10 keer in zijn leven verliefd op iemand anders!
Dat is niet steeds plezant voor je partner. En eigenlijk kan je er zelfs niet boos op worden. Verliefdheid overkomt je gewoon. Als je er kan over praten is dat niet erg. Verliefdheid is dus op zich niet erg. Maar wat je er mee doet is wat anders!
Verliefdheid en relatie zijn niet hetzelfde.
De relatie kan duren als de verliefdheid gezakt is.
Ik voel niets meer, dus is er niets meer: dat is niet juist.
Het is fout als je denkt dat de relatie kapot is als de verliefdheid over is.
Verliefdheid komt en gaat.

Voorbeeld 1: als je verliefd zijt moet je naar de maan kijken, mekaars handje vasthouden en vooral niets zeggen. Zeg maar niks, zegt een gedicht van Pavarotti.
Zeg maar niks, want als je iets zou zeggen kan je een negatief krijgen, een neen en dan breekt het gevoel.
De stilte spreekt in zijn plaats.

Voorbeeld 2: bij de relatietherapeut vond de man dat liefde heel simpel is.
We doen alles zoals het uitkomt. Eigenlijk bedoelde hij: we doen alles zoals het mij uitkomt.
Jan vond dat Mien ook alles wou wat hij zelf graag had.
Als ze ja zei, zei hij: dat is de echte Mien.
Zei ze nee, dan zei hij: dat is de andere Mien, opgestookt door haar moeder.
Jan had dus 2 Mien-en.
Maar ook Mien had 2 Jan-nen. De lieve man en de agressieve man, maar dat was de schuld van de drank.
Jan wou niet praten met Mien, hij wou zwijgen, want als er gesproken werd kwam het verschil naar boven.
Liefhebben was voor hem: als je me graag ziet, weet je toch wat ik graag heb.
Ze hadden van elkaar een beeld gemaakt, een teddybeer.

2. Er komen altijd barsten in de verliefdheid

Je kunt niemand dwingen om verliefd te worden.
Verliefdheid gaat over!
De partner doet iets dat pijn deed.
Op dat moment komt het verschil tussen de 2 naar boven.
Je bent anders dan ik denk.
Met iemand leven is leven met het verschil. En er zijn nogal wat verschillende soorten verschillen.
Een eerste soort verschillen bij de dagdagelijkse dingen die je doet:

Voorbeeld 1: Jan gaat de slaapkamer binnen en doet eerst de gordijnen dicht en maakt dan het licht aan. Mien komt de slaapkamer binnen en doet direct het licht aan.

Voorbeeld 2: De badkamer moet voor Mien altijd heel lekker warm zijn, maar Jan heeft een koude badkamer nodig, met koud water omdat hij anders niet wakker wordt.

Voorbeeld 3: Jan en Mien eten hun pistolet op. Maar Mien snijdt die eerst open, haalt het binnenste eruit, maakt er een bolleke van en eet pas dan haar pistolet op. Jan vindt dat verspilling, niet kunnen.

Voorbeeld 4: Als Jan zijn kopje leeg drinkt, is dit volledig leeg. Mien laat steeds een klein bodempje in haar tas. Jan ergert zich nog meer als hij merkt dat één van de kinderen ook al een bodempje achterlaat.

Voorbeeld 5: Jan neemt zijn tube tandpasta, duwt steeds op het einde, en rolt het lege einde steeds verder op. Mien neemt de tube en duwt energiek steeds weer in het midden van de tube.

Deze voorbeelden tonen duidelijk aan dat we werkelijk in alles verschillen.
In gewoontes, in gedrag, in voorkeuren. Al die (kleine) verschillen stapelen zich op. Voor al die verschillen moet je een oplossing zoeken.

Een tweede soort verschillen over hoe je met iemand wil samenleven.
Hoe zie je opvoeding, liefde, seksualiteit.
We hebben allemaal een eigen, een ander model van hoe wij zouden willen leven.
We doen ons best om volgens ons model te leven. We hebben allemaal de beste bedoelingen maar het programma verschilt.

We hebben elk onze lijst met verschillende dingen erop.


We halen die lijst elk uit ons eigen gezin van oorsprong.

Jan komt uit een gezin waar kinderen het belangrijkste zijn en alles geregeld wordt in functie van die kinderen. Vb. kinderen gaan steeds mee op verlof. Geld komt niet vanzelf dus moet je spaarzaam zijn, en er voorzichtig mee omspringen.
Mien komt uit een gezin waar kinderen bijzaak zijn. Je krijgt die kinderen maar je beseft dat die na een tijd hun eigen weg gaan. Ze worden opgevangen in een kinderkribbe, gaan nooit mee op reis, maar gaan apart overal naartoe (met de jeugdbeweging, sportclub, vriendjes op vakantie). En wat het geld betreft, je leeft maar 1 keer, laat het dan maar rollen. Dat is een heel groot verschil.

Als Jan het heeft over kinderen dan heeft hij het over iets anders dan als zijn vrouw het heeft over kinderen. Als Mien het heeft over geld, dan heeft zij het over iets anders dan als haar man het heeft over geld.
Gevolg: trubbels over financiën, trubbels over kinderen!
Je moet dus eerst weten dat geld voor de andere iets anders is.
Datzelfde geldt ook als het gaat over werk, liefde, seksualiteit, over alles.
We verschillen in alles.
Een derde soort verschil gaat over het feit dat partners meestal verschillen van geslacht.
Seksualiteit is daar het beste voorbeeld van. Seksualiteit is immers anders bij een man dan bij een vrouw. Alleen al omdat we lichamelijk anders zijn. Bij de man ligt het plezier overwegend geconcentreerd, bij een vrouw over gans haar lichaam.
Een vrouw moet zich meestal eerst veilig voelen.
Een man denkt ook meer in schuifjes en is dus niet zo verbonden.
Een man denkt ook meer aan seks dan een vrouw, kan bijna direct seks hebben terwijl de vrouw een ander ritme heeft.
Een man is directer, vlug en snel bij de zaak. Een vrouw is meer voor alles wat er rond hangt.
En toch willen ze beiden seks hebben. Seksuele eenwording, wat is dit dan? Je moet telkens weer het verschil overbruggen!
Een vierde soort verschil is het verschil in tijdsbeleving.

Voorbeeld 1: 25 jaar geleden was er iets gebeurd bij Mien. En ze dacht er nog steeds aan.

Voorbeeld 2: Jan wil een reis boeken, informeert hier en daar, overweegt, en wanneer hij er met Mien over spreekt komt ze verrassend uit de hoek met een cadeau: een geboekte reis!

Voorbeeld 3: Thuis moet een loodgieter komen. Jan overlegt, heeft dan geen tijd, vergelijkt prijzen. Mien neemt de telefoon. In een halve minuut is de afspraak met de loodgieter geregeld.

Voorbeeld 4: een gedicht over de trein.
Jan en Mien zitten in dezelfde trein recht tegenover elkaar.
De ene kijkt steeds naar wat voorbij is, de andere naar wat komen gaat. En toch zitten ze samen aan hetzelfde raam.

Mensen hebben elk hun eigen tempo: rapper – trager.
Elke mens heeft een ander ritme.
Ieder kijkt ofwel naar het heden, het verleden of de toekomst.

3. Hoe kunnen we nu het verschil overbruggen?

1ste Stap: 1ste Brug:

Altijd blijven spreken, zeggen wat er in u omgaat!
Dat kost veel moeite.

Voorbeeld 1: over die kinderen: wat betekenen kinderen voor ons en niet meer alleen voor jou en voor mij.

Voorbeeld 2: over dat geld: wat betekent geld nu voor ons en niet enkel voor jou of voor mij.

De 1ste brug is blijven spreken over gierig zijn en over (teveel) geld uitgeven.
Mien vertelt erover en Jan kruipt in zijn hol of omgekeerd!
Wat is voor ons geld, kinderen, liefde, seks,…
Je moet natuurlijk ook daarover eerst iets te zeggen hebben!
Dus weten wat er op dat vlak in je leeft, er even blijven bij stil staan. Meditatie! Stil staan bij je zelf.
Pas als je dat gevonden hebt kan je er over spreken.
Je moet weten wat de ander denkt, niet veronderstellen.

2de Stap: 2de Brug:

Doorleefd gevoel met twee.
Voorbeeld 1: Een koppel heeft een kind moeten afgeven, gestorven aan wiegendood.
Jan zet zich neer en schrijft. Hij schrijft alles van zich af, gans de nacht door. Voor hem was het rouwwerk voorbij.
Mien deed van alles, regelen van de begrafenis enz.
Zij heeft het overlijden niet echt verwerkt.
In therapie komt dat terug naar boven.
Voor hem was het verwerkt, voor haar niet.
En door te praten met elkaar komt ieders apart verdriet naar boven.
Pas nu maken ze samen hun rouwproces door.
Niet het zijne of het hare.

Voorbeeld 2: Jan en Mien gaan samen naar een concert.
Beiden vonden het fantastisch, maar op een totaal andere manier.
Jan: de dirigent, de muziek, de slotapotheose.
Mien: de vrienden waren er, tijdens de pauze hebben ze bijgepraat en nadien samen nog iets gaan drinken.
Beiden praten erover: dan pas hebben ze een samen doorleefd gevoel, door te zeggen wat deugd deed.
Voorbeeld 3: Samen in de zetel naar T.V. kijken is als twee konijnen gefascineerd naar een lichtbak kijken.

Elk ziet iets anders, beleeft iets anders, onthoudt iets anders, verwerkt het anders.
Probeer maar eens samen te zappen! Het lukt je nooit!

3de Stap: 3de Brug:

Wat gaan we nu doen.
De ruggengraat van het samenleven is onderhandelen.
Daar maken de meeste mensen de meeste fouten.

1ste fout: men durft het verschil niet op tafel leggen

Voorbeeld 1: een discussie over wat men de zondagnamiddag wil doen.
Mien wil eigenlijk niet zeggen dat ze niet mee wil gaan wandelen, maar blijft rond de pot draaien.

Voorbeeld 2: Jan en Mien gaan uit eten maar hebben op voorhand niet onderhandeld, niet uitgesproken waar ze gaan eten.
Naar de Chinees of naar de Italiaan.
Ze geraken er niet uit, het heeft niets met het eten te maken want in alle twee kan je biefstuk friet eten!
Ze kunnen het niet oplossen omdat ze het verschil niet durven stellen.

Voorbeeld 3: Orde in huis.
Jan is een sloddervos en laat voor de zoveelste keer alles liggen. Sokken hier, pantoffels daar, tijdschriften elders.
Mien tiert dat er orde moet zijn en Jan neemt alles vlug samen. Maar binnen 2 dagen is alles weer hetzelfde. Jan zegt niet wat orde voor hem is.
Mien zegt het ook niet.
Voor haar is orde alles netjes op zijn plaats.
Handdoeken op een hoopje liefst volgens kleur.
Zakdoeken op een hoopje liefst volgens grootte en kleur erboven op enz.

Voorbeeld 4: Kleren gaan kopen in de stad.
Voor Mien is kleren kopen eerst en vooral het plezier van het vergelijken van kleren en van winkels en pas dan uiteindelijk eventueel iets kopen. Maar dat zei Mien nog nooit tegen Jan.
Voor Jan is dat winkel binnen, kopen en terug naar huis.
Maar dat heeft Jan nooit gezegd aan Mien.
Hoe oplossen? Eens een zaterdag weg geven. Dan geef je je tijd!

2de fout komt altijd op het einde: te veel beloven.
Beloof nooit dingen die je niet kunt.
Vb. na het voetbal direct naar huis gaan. Je weet dat dit niet kan.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.