Auteur: Army Chaplaincy

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden. Van Den Eeckhout Johan3/2006Kardinaal Danneels bracht in zijn hoedanigheid van bisschop van het legerbisdom, vergezeld van de opperaalmoezenier, op 27 november 2006 een bezoek aan het Kamp Koning Albert in Marche-en-Famenne Hij ontmoette er het...

Op 24 maart 2007 overleed onverwachts Cyriel Desmet, medebezieler van Echo en nog steeds moderator van de Pastorale Raad van het Bisdom bij de Krijgsmacht. In dit artikel wordt dankbaar teruggeblikt op het leven en werk van Cyriel. Smit Wim1/2007 Op 24 maart 2007 overleed, na een...

Aalmoezenier André Decock bericht vanuit Afghanistan tijdens zending ISAF 13, in het voorjaar van 2007. Decock André1/2007Op 14 maart vertrouwde ik mijn eerste Afghaanse indrukken toe aan het gewillige papier, en meteen was ook mijn bijdrage voor de eerste editie van de Kaia-gazette een feit. Intussen...

Het jaarthema 'respect en verdraagzaamheid' leidde JoB op 8 mei 2007 tot respect voor mensen met een andere geloofovertuiging. Hieronder leest u het verslag. Decock André1/2007Op zoek naar een spreker over ons jaarthema rond respect en verdraagzaamheid tussen de verschillende godsdiensten, herinnerde ik me dadelijk één...