Kroniek van de aalmoezeniersdienst 1/2004

Kroniek van de aalmoezeniersdienst 1/2004

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden.

 

Van Den Eeckhout Johan

1/2004

Misschien maak je je wel zorgen over ‘Om en Rondom’ nr. 93. Je hebt het nog niet in je brievenbus ontvangen en ondertussen is nr. 94 en 95 (voorliggende nummer) verschenen. Geen nood! Het nummer 93 valt eerstdaags in je bus. Het is een speciaal nummer en het heeft wat vertraging opgelopen. Zeg het door aan wie er zich zorgen over maakt…!

Tijdens de overgang van oud naar nieuw, bracht Opperaalmoezenier Van den Berge een pastoraal bezoek aan de militairen in operatie in Afghanistan en in Kosovo. Hij werd vergezeld van equivalenten uit de andere denominaties: Don Castelein, protestants aalmoezenier, en Eric De Leeuw, vrijzinnig hoofd van dienst. Allen waren uitgenodigd om de CHOD (Chief of Defense), Generaal Van Daele te vergezellen die naar goede gewoonte tijdens de jaarovergang de troepen in operatie een hart onder de riem steekt. Rond de kerstperiode had A. Flahaut (minister van Defensie) hetzelfde gedaan. Hij speelde kerstman in Afghanistan en Kosovo. Hij deelde immers een geschenkje uit tijdens zijn bezoek aan de Belgische militairen in operatie.
Van 2 tot 8 februari 2004 bevond de Opperaalmoezenier zich te Griekenland waar hij in Athene deelnam aan de ‘International Chief of Chaplains Conference’. Het thema handelde rond oecumene, bekeken door de bril van de Grieks-Orthodoxe Kerk.

De bezinnings- en studiedagen voor Nederlandstalige aalmoezeniers hebben in Retie plaats gevonden van 8 tot 10 maart 2004. Zij bestonden uit twee dagen spirituele verdieping en één dag praktische analyse van het pastorale werk van een aalmoezenier in verschillende deelgebieden van de geseculariseerde samenleving. Een verslag van deze boeiende periode volgt in het volgend nummer van ‘Om en Rondom’.
Kardinaal Godfried Danneels, bisschop van het Bisdom bij de Krijgsmacht, bracht op 17 maart een werkbezoek aan de militaire installaties te Brasschaat. Opperaalmoezenier Van den Berge begeleidde hem. Ook de plaatselijke aalmoezenier Annie Walscharts, de povincieaalmoezenier André Decock en deken Van Thillo van Brasschaat waren aanwezig.
Op 25 maart was de Kardinaal opnieuw te gast in de aalmoezeniersdienst. Er was een ontmoetingsdag met alle padre’s in het klooster Notre Dame de la Justice in Sint Genesius Rode. Na een bemoedigende en inspirerende conferentie gegeven door de Kardinaal werd er gezellig getafeld en nagebabbeld in een gemoedelijke sfeer.

Tot slot: de missies in Congo, Afghanistan en Kosovo!
Padre Michel Quertemont bevindt zich momenteel in Kisangani (Congo). Belgische militairen, in hoofdzaak paracommando’s uit het 2 Cdo te Flawinne, leiden er een gemengde brigade Congolezen op met het oog op de stabilisatie van het land. Padre Eric Pétré is terug van zijn opdracht in Kosovo waar hij Belukos 14 (3 Para en 29 Log) spirituele en morele steun verleende. Hij werd er opgevolgd door de protestantse aalmoezenier Don Castelein die op zijn beurt zal afgelost worden door een morele consulente. Padre Geert Dewulf vervoegde opnieuw de marine na een verblijf te Kaboel (januari-februari) in opvolging van padre Renaat De Paepe (Leopoldsburg). De protestantse collega Cornez verbleef er in maart en april. Padre Dominique Chaboteau bereidt zich voor om in mei en juni 2004 Kaboel te vervoegen in het kader van de ISAF-opdracht. Belgische soldaten functioneren er binnen een internationale troepenmacht met het oog op een stabiele Afghaanse samenleving.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.