gov vanuit geografisch standpunt

De auteur onderzoekt de problematiek van het nationalisme. Tegelijk bespreekt hij een mogelijk alternatief dat hij ziet in het kosmopolitanisme. Smit WimWie de nationale en internationale relaties in ogenschouw neemt, merkt een ietwat vreemde dubbele en paradoxale beweging op. Aan de ene kant is er een...

In dit artikel (dat u in zijn originele vorm ook in het Frans op deze website terugvindt) gaat de auteur in op de complexe geografische, historische en demografische situatie van Afghanistan. Selis Claude1. GEOGRAFISCHE GEGEVENS Gelegen in centraal Azië (zie kaart) beslaat Afghanistan een oppervlakte van 652.088...