Kroniek van de aalmoezeniersdienst 3/2006

Kroniek van de aalmoezeniersdienst 3/2006

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden.

 

Van Den Eeckhout Johan

3/2006

Kardinaal Danneels bracht in zijn hoedanigheid van bisschop van het legerbisdom, vergezeld van de opperaalmoezenier, op 27 november 2006 een bezoek aan het Kamp Koning Albert in Marche-en-Famenne Hij ontmoette er het personeel van de 7de Brigade en van het Kamp. Padre’s André Vanden Nest, Wilfried De Coster en Dominique Chaboteau waren ook van de partij. Bij zijn aankomst werd de Kardinaal ontvangen door Kolonel Babette – de Commandant van de Brigade. De Kardinaal kreeg een briefing waarin het personeel, de eenheden, de missies waaraan de Brigade heeft deelgenomen, de binding met de natie en het materieel werden toegelicht. Uit de briefing kwam naar voor dat de waarde die aan militairen als mens wordt gehecht, één van de rijkste elementen uit leven en werk is. Na de middag maakte de kardinaal een rondrit in een licht pantservoertuig van de medische dienst. De route verliep richting oefenterrein zodat de kardinaal de schoonheid van de natuur van het kamp kon ervaren. Nadien werd de nieuwe stemmige kapel ingezegend. De dag sloot af met een gezellig samenzijn met vertegenwoordigers van de verschillende eenheden en diensten van het kamp van Marche-en-Famenne. Verrijkt en tevreden keerde kardinaal Danneels naar Mechelen terug.

Libanon, Afghanistan, Kosovo… drie landen waar Defensie deelneemt aan een internationale humanitaire zending. Drie landen waar padre’s militairen begeleiden in hun opdracht. Hierbij mag niet worden vergeten dat de Marine ook opdrachten uitvoert in internationale wateren. Omdat dit nog niet vermeld is geweest in deze kroniek, gaan wij even terug naar vorig jaar. Van februari 2006 tot eind juni 2006 nam padre Geert Dewulf aan boord van het fregat Westdiep deel aan de diplomatieke en representatieve opdracht Defence Diplomacy Deployment in de Golf van Aden, gevolgd door een actie tegen piraterij rond de kust van Oost-Afrika (Counter Piracy), om dan koers te zetten richting Caraïben waar er samen met de Nederlandse Marine een oefening werd gehouden met het afvuren van Exocetraketten onder de naam Joint Caribbean Lion. Intussen is padre Geert Dewulf eind maart vertrokken naar Kosovo om er 4 maanden pastoraal aanwezig te zijn onder de militairen van 1JP/G uit Leopoldsburg die er de opdracht Belkos 24 volbrengen. Hij heeft er padre Johan Deburghgraeve afgelost die samen met soldaten van 2/4 L uit Leopoldsburg 4 maanden de missie Belmokos 23 uitvoerde. Het naamverschil ligt hem hier dat bij Belmokos 23 een Mongools peloton in de Belgische eenheid was opgenomen, terwijl Belkos 24 louter en alleen uit Belgische militairen bestaat. De soldaten waarderen sterk het feit dat een padre 4 maanden blijft en zo van het begin tot het einde hun vreugde en leed deelt! “Samen uit, samen thuis!”

Het is echter niet altijd mogelijk om 4 maanden op opdracht te zijn. Zo vertrok padre André Decock begin maart richting Afghanistan om er samen met de militairen van 14 A uit Lombardsijde aan de opdracht ISAF 13 deel te nemen. Padre André keerde begin april terug om zich voor te bereiden op de Internationale Militaire Lourdesbedevaart die plaats vindt van 11 tot 14 mei. Hij wordt afgelost door padre Guy Bex die in Kaboel zal zijn in april en mei, om dan begin juni de fakkel opnieuw door te geven aan padre Decock. Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus zal padre Bex opnieuw in Kaboel zijn om er pastorale en morele steun te geven aan een nieuw detachement militairen onder de noemer van ISAF 14.

In Libanon gaat intussen de humanitaire operatie Belufil 2 door. Deze ontmijningsoperatie met inzet van een medisch veldhospitaal wordt ondersteund door 3 Para. De protestantse padre Don Castelein bracht er de eerste twee maanden door (februari-maart) en werd begin april afgelost door padre Eric Pétré die blijft tot einde opdracht. Padre Don heeft in het plaatselijke kerkje van Tibnin een herdenkingsplechtigheid gehouden voor Adjudant-Majoor Luc Pauwels, 1 Korporaal-Chef Rouche Bergen en 1 Korporaal-Chef Thierry De Backer, die omkwamen in een tragisch verkeersongeval.
In België hebben opperaalmoezenier Johan Van Den Eeckhout en padre Eric Pétré de plechtigheid bijgewoond bij de overbrenging van de overleden paracommando’s te Melsbroek. Ook hielden zij een korte bezinning in de rouwkapel. De opperaalmoezenier is op 14 maart in Tielen voorgegaan in de uitvaartplechtigheid voor Luc Pauwels, samen met de plaatselijke pastoor en padre Pétré. Op 16 maart leidde de opperaalmoezenier in het crematorium te Vilvoorde de afscheidsplechtigheid voor Thierry. Intussen was padre Eric Pétré te Koningshooikt bij de uitvaart van Rouche. Het waren sterk emotionele momenten voor de families en militairen, in aanwezigheid van de Vertegenwoordiger van de Koning, de Heer Minister van Landsverdediging, de CHOD, talrijke burgerlijke en militaire autoriteiten, en vele vrienden en collega’s van de overleden paracommando’s.

Claude Selis, voormalig padre van de Koninklijke Militaire School, nam op 17 december 2006 in naam van de katholieke aalmoezeniersdienst deel aan een debat op de RTBF-radio in het kader van de zondagochtenduitzending: Et Dieu dans tout ça? Het thema betrof ‘Oorlog en godsdienst’. Andere deelnemers waren Jean-Philippe Schreiber van de ULB (die recent het boek Théologies de la guerre uitgaf) en Anne-Marie Dillens van de universitaire faculteit St Louis te Brussel (die pas een colloquium organiseerde over godsdienst en geweld). Op de typische valstrik-vragen (tegenstelling tussen de fundamenten van de christelijke godsdienst en de gevoerde oorlogen in naam van deze godsdienst, enz…) heeft ere-padre Claude raak kunnen antwoorden. Daarnaast slaagde hij erin het debat te voeden met elementen ter overweging vanuit zijn praktische ervaring als aalmoezenier op humanitaire zending in conflictgebieden. Het debat was van hoog niveau.

Padre Wim Smit, huidig aalmoezenier aan de Koninklijke Militaire School, draagt ook zijn steentje bij aan het denken rond oorlog en vrede, want hij heeft een boek gepubliceerd met als titel: Terrorisme en Rechtvaardige Oorlog. Recht en onrecht in tijden van terreur. De uitgeverij Garant vond de inhoud van het boek zo goed dat er in de Senaat een middagconferentie werd georganiseerd rond het thema van Wims boek. Op 20 maart vond deze plaats in aanwezigheid van de voorzitter van de senaat Anne-Marie Lizin, die de verwelkoming hield. Er werd ook een toespraak gehouden door Ludwig Vandenhove, senator, over het Vast Comité I, en Abied Alsulaiman, Arabië- en islamexpert, en docent aan de Lessius Hogeschool. Padre Wim Smit bracht op prachtige wijze de thematiek rond terrorisme en rechtvaardige oorlog, en de schendingen van mensen- en burgerrechten in de strijd tegen het terrorisme naar voren. De aanwezigen luisterden geboeid naar de conferenties en konden elkaar nadien ontmoeten tijdens een receptie aangeboden door de Senaat. Proficiat Wim!

Hoe kleiner de aalmoezeniersdienst, hoe meer hij in het nieuws lijkt te komen.
Naast de deelname van ere-padre Claude Selis aan een debat op de RTBF-radio, de voorstelling van het boek van padre Wim Smit in de Senaat, en zijn interview eind maart in het tijdschrift Missio over aalmoezenier zijn in het leger, mochten wij in Kerk+Leven bij het begin van 2007 een mooi interview lezen met padre Renaat De Paepe vanuit Libanon, en konden wij Renaat bij zijn thuiskomst (begin februari) ook beluisteren op Radio 1. Er valt nog uit te kijken naar verdere mediabelangstelling want padre Eric Pétré is gecontacteerd door het TV-programma Het Braambos om er te getuigen van zijn taak als padre op zending.

Van 5 tot 9 februari nam de opperaalmoezenier deel aan de 18th International Military Chiefs of Chaplains Conference in Ottawa (Canada). Onder het thema ‘Finding spiritual meaning in the plurality of our nations: the military mirror‘ werd er nagedacht rond respectvol omgaan met verschillen op vlak van cultuur en godsdienst binnen de legers van de NATO en van de bevriende naties. Het werd een boeiende week: aalmoezeniers van velerlei denominaties (protestanten, katholieken, orthodoxen, joden en moslims) komende uit meer dan 30 landen werden door de Canadese aalmoezeniersdienst gastvrij ontvangen en mochten delen in de typische Canadese openheid op een veelheid aan culturen, geloofsvisies en gewoontes. De deelnemers hebben ook de Canadese winter ervaren: temperaturen tussen minus 20 en minus 30 Celsius zijn niet min, zelfs niet voor getrainde opperaalmoezeniers!

Wie het nog niet zou weten: de aalmoezeniersdienst is weerom verhuisd. Het bureel van de opperaalmoezenier bevindt zich nu op het gelijkvloers van blok D van het militaire hospitaal in de gang van de sectie Sport Hoog Niveau, naast de burelen van de protestantse opperaalmoezenier en het humanistische hoofd van dienst.
Het gemeenschappelijke secretariaat van katholieken, protestanten en humanisten is opgestart. De documenten van de katholieke aalmoezeniersdienst waarvan de privacy dient gewaarborgd te zijn, bevinden zich elders. Zij hebben een onderkomen gevonden in het bureel van de padre van het militair hospitaal, Luc Van Den Noortgate. Naast zijn bureau bevindt zich de nieuwe kapel, die mooi is ingericht en een oase mag zijn van rust en gebed, in het hart van het ziekenhuis. Door het samenvoegen van het Brugmanziekenhuis met het militaire hospitaal diende de oude locatie van de kapel te worden opgegeven. De nieuwe kapel is er gekomen mede op aanvraag van de zieken.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.