Zondag 5 mei 2024: 6de paaszondag

Zondag 5 mei 2024: 6de paaszondag

1 Johannes 4,7-10: God is liefde. Hij heeft zichzelf aan ons gegeven om ons te redden.

Johannes 15,9-17: “Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.’

Een wereld van vrede en verzoening komt er niet ineens. Eeuwen reeds zijn mensen ernaar op weg en hebben zij geprobeerd het minimum dat nodig is om het samenleven met elkaar mogelijk te maken, in wetten vast te leggen. Dit naleven is al heel wat, ofschoon miljoenen mensen nog het elementaire recht op vrijheid, voedsel, werk en huisvesting moeten missen, om dan nog niet te spreken over de sporen van verdriet, die onrecht en miskenning achterlaten.

Waar vriendschap en zorg het samenleven kleuren, daar wordt er niet gerekend in termen van plicht. Daar is er geen sprake van een minimum dat moet of van regels die om naleving vragen. Te midden van deze weidse ruimte die de menselijke vrijheid tot stand brengt, staat Jezus’ gebod van liefde. Het wordt je niet opgelegd van buitenaf. Het staat in je hart geschreven, als een teder appèl dat vraagt om een antwoord. Bovendien word je hiertoe opgeroepen door iemand die zelf één en al liefde is geweest. Johannes en ook de andere leerlingen kunnen deze woorden niet los zien van heel het leven van hun Heer. Zij hebben gezien waartoe hun Meester bereid was. “Je leven geven voor je vrienden”, was voor Hem geen theorie, maar werkelijkheid. Hij heeft het op het spel gezet, niet alleen voor hen, maar zelfs voor melaatsen, mislopen vrouwen, tollenaars en zovele anderen die niet meetelden. Zij hebben tegelijkertijd gemerkt, waartoe een mens als zij bekwaam was: tot een liefde, zonder berekening of voorwaarden, tot vergeving, zelfs van hen die Hem naar het leven stonden, tot begrip en grenzeloos geduld. Vandaag mag Jezus ons met aandrang vragen: ‘heb elkaar lief”. Hierbij doet Hij een beroep op onze bereidheid ons leven aan het Zijne te toetsen en herinnert Hij ons aan het vermogen tot liefhebben dat zijn Vader in ons hart legde.

Hebben wij niet alle reden om als gelukkige mensen door het leven te gaan? De liefde die God ons toedraagt, spreekt niet alleen het mooiste wat in mensen leeft aan. Zij schenkt ook vreugde en vervulling. Jezus richt zich met heel zijn hart tot de zijnen, “opdat hun vreugde volkomen moge worden (v.11)”. Deze vreugde behoort tot de paaservaring van de leerlingen. Zij ervaren een intense warmte die de wrange smaak van pijn en verdriet wegneemt. Zij weten zich geborgen in een nabijheid, die boven tijd en ruimte uitstijgt. Zij zijn vrienden geworden. Zij weten zich door Hem gezonden, om overal te verkondigen hoe God van hen houdt.

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Antenne Infra Noord
Sint-Kruis-Brugge

Johannes 15:9-17

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Zoals de Vader mij heeft liefgehad zo heb ook ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden in zijn liefde blijf. Dit zeg ik u opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt zoals ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb ik vrienden genoemd want ik heb u alles meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt mij uitgekozen maar ik u, en ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij hem in mijn naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.’

 
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.