Woensdag 17 mei: Onze Lieve Heer Hemelvaart

Woensdag 17 mei: Onze Lieve Heer Hemelvaart

“Mij is alle macht gegeven… Ga dus…”                   

                                                                                                             Mt 28, 16-20

Met zijn hemelvaart wordt Jezus’ verheerlijking bij de Vader voor de leerlingen een definitieve werkelijkheid. Voortaan leeft Hij bij God en is Hij niet meer onder hen aanwezig. Of je nu de tijdsindeling van Lucas volgt met de veertigdaagse tussentijd tussen Pasen en Hemelvaart of deze van Matteüs waar het éne volgt op het andere, toch staat telkens het zelfde gebeuren centraal: de verrijzenis. De leerlingen hebben tijd nodig om de betekenis hiervan te vatten en te laten inwerken op hun leven. Jezus’ zijn bij de Vader houdt niet noodzakelijk zijn afwezigheid bij hen in. Hij is er op een nieuwe, intensere wijze, maar dit kunnen ze niet bewijzen. Het is een gelovige ervaring die stilaan in hen moet groeien en die de toets van allerlei omstandigheden moet doorstaan. Zelfs nu, bij de hemelvaart zijn er nog leerlingen die twijfelen. De hele vraag is of het voldoende tot hen doordringt wie Jezus is en welke draagwijdte de verrijzenis zowel heeft voor Hem als voor hen.

 

Beide elementen, de belofte van Jezus’ blijvende nabijheid en de verwoording van wie Hij is, zijn aanwezig in de evangelielezing van vandaag. Er wordt niet gesproken over de hemelvaart als dusdanig, wel over de opdracht die de leerlingen meekrijgen. Als verrezen Heer vraagt Hij hen om overal te gaan verkondigen wie God is, wat Hij van de mensen verwacht, welke toekomst Hij voor hen weglegt en hoe Hij zelf dit alles heeft voorgeleefd. Wie hierin gelooft, wordt uitgenodigd om deel uit te maken van de gemeenschap van de Kerk door het ontvangen van het doopsel. Jezus voegt eraan toe: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus…” (Mt 28, 18). Voor een buitenstaander kan het vreemd overkomen dat iemand een dergelijke zeggingskracht heeft over anderen. Meestal denkt men dan aan negatieve voorbeelden, waar mensen van elke vrijheid beroofd worden omwille van een of ander politiek systeem of een ver doorgedreven personencultus. Met welk recht spreekt Jezus de leerlingen op een dergelijke manier aan? Wie is Hij dat mensen ook nu nog in Hem geloven en bereid zijn om zijn boodschap te verkondigen? Het enige antwoord dat dit feest van hemelvaart ons geeft, ligt in de werkelijkheid van de verrijzenis die wij vandaag dankbaar vieren. De mens, Jezus van Nazaret, veroordeeld en terechtgesteld, is door God in het gelijk gesteld. Zijn leven is richtinggevend voor de leerlingen én voor ons. Meer nog in Hem wordt ons bestaan opgetild naar de hemel toe. Als één van ons leeft Hij reeds bij de Vader waar ook wij thuishoren. Een vreugdevol hoogfeest!

 

Padre Nikolaas Devynck osb

Infra Antenne Noord

8310 Sint-Kruis-Brugge

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.