Zondag 16 april: tweede paaszondag, beloken Pasen

Zondag 16 april: tweede paaszondag, beloken Pasen

Ontmoeten en geloven

                                                                                          Joh 20, 19-31

Wat aan Jezus gebeurde, is niet alleen vreemd voor buitenstaanders, zelfs zijn leerlingen begrijpen er niets van. Ze zitten vol vragen en twijfels. ze zijn angstig. Thomas is dus geen uitzondering. Zijn twijfel is die van de hele groep. Noch Thomas, noch anderen, noch wijzelf dienen overtuigd te worden. Veeleer komt het erop aan dat er zich een openheid vormt waarbinnen de ‘ervaring’ van Jezus’ aanwezigheid een plaats krijgt.

 

Wat zou jij aan Thomas vragen indien jij hiertoe de kans kreeg? Veel hangt af van wat je verlangt. Zoek je een aantal antwoorden op kritische bedenkingen of zou je hem de moeilijkheden van de huidige geloofssituatie voorleggen? Of het probleem van God én lijden? Het is niet onbelangrijk hier even stil te staan, omdat het wellicht duidelijk maakt op welke wijze jij ‘geloven’ invult. Volgens het evangelie van vandaag gaat het niet zozeer om theoretische inzichten, ofschoon het menselijk denken niet mag uitgeschakeld worden. Evenmin veronderstelt geloof een blinde overgave aan een aantal waarheden zoals de verrijzenis. Wat wij zien zijn levende mensen, die te midden van welbepaalde omstandigheden Jezus’ nabijheid ervaren. Hun zorg is niet ‘van waar’ en ‘hoe’ Hij tot hen komt. Wat overheerst, is de vreugde ‘omdat Hij er is’. Hoe meer dit besef in hen groeit en hoe sterker zij vanuit Hem en  dank zij Hem leven, hoe meer zij overtuigd worden van het verrijzenisgebeuren.

 

Naast een persoonlijke geloofsgroei doen Thomas en de andere leerlingen nog een tweede ervaring op: Jezus brengt hen weer bijeen. Bij zijn gevangenneming waren ze allen gevlucht. Nu worden ze opnieuw door Hem verzameld. Zij vormen gemeenschap rondom Hem. Samen maken zij die onthutsende momenten mee dat Hij plots in hun midden staat en tot hen spreekt zoals voordien. in de Handelingen doet Lucas een gelijkaardige vaststelling wanneer Hij vertelt over het leven van de eerste christenen. Misschien is het wat geïdealiseerd, maar toch is het duidelijk dat de verbondenheid met de verrezen Heer deze mensen op een andere manier met elkaar doet omgaan. Zij geven blijk van eensgezindheid en onderlinge solidariteit. Ze gebruiken samen de maaltijd in blijdschap en eenvoud van hart. Behoeftigen worden ondersteund. Voor het bidden komen ze samen. Is dit ook jouw ervaring? Delen in elkaars geloof, samen God loven en maaltijd houden, zorg voor armen: dit alles zijn ontmoetingsplaatsen met de levende Heer. Dààr is Hij te vinden, dààr kan je Hem ‘horen’ en ‘zien’. We hopen dat deze paaservaring in jou mag groeien, zodat Jezus’ verrijzenis voor jou meer een bron van vreugde wordt dan van twijfel.

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
8310 Sint-Kruis-Brugge
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.