Paasbezinning van aalmoezenier Nikolaas DEVYNCK

Paasbezinning van aalmoezenier Nikolaas DEVYNCK

Paaszondag

                             Geloven is meer dan aannemen.

                                                                                  Mt 28, 1-10

In het duister van het kerkgebouw, te midden van de donkerte in en rondom ons, wordt in de paasnacht het licht ontstoken, het teken van Jezus’ blijvende aanwezigheid onder ons. Hij leeft! Deze ervaring deed alles veranderen. De verbijstering en de ontmoediging als gevolg van zijn brutale dood, maken nu plaats voor een vreugde, die mensen in beweging zet. ‘In deze nacht’, zo wordt er gezongen, ‘wijst een stralend licht de weg. In deze nacht heeft Christus de boeien van de dood verbroken.’ In deze nacht worden wij allen ‘ochtendmensen’, die voor zich het licht van de Opstanding zien dagen.

 

De vrouwen zijn verrast wanneer zij zien wat er gebeurt op die vroege paasmorgen. De aardbeving en de aanwezigheid van een engel van de Heer wijzen op een tussenkomst van God zelf. Even later vernemen zij het onthutsende bericht: Jezus, de gekruisigde, is niet hier. Hij is verrezen. Het enige waarneembare teken dat vermeld wordt, is het lege graf en dit teken bewijst niets. In de verrijzenis moest ook toen ‘geloofd’ worden. Vandaag geldt hetzelfde. Je kan enkel ‘geloven’ dat Jezus leeft en dat Hij midden onder ons aanwezig is.

 

‘Geloven’ betekent echter meer dan gewoonweg ‘aannemen’ wat ooit gebeurde. Dat Jezus leeft en bij ons is, is een ‘ervaring’ die groeit vanuit het geloof in zijn verrijzenis. Pasen vieren doet je daarom niet alleen terugkijken naar die eerste paasmorgen of vooruitgrijpen naar wat ooit met jou zal gebeuren, het is nù je geloof in de verrezen Heer beleven en zichtbaar laten worden in je familiekring, je gemeenschap, daar waar je werkt, bij de mensen die je zijn toevertrouwd. Pasen vieren doet je nù met andere ogen, met Gods ogen naar de wereld kijken. Het is beseffen hoe verleden, heden en toekomst verenigd zijn in die ène Mens, Jezus de Christus. Dit is het grote wonder dat zich aan de leerlingen voltrekt. Zij staan op uit hun ontmoediging en worden eersterangsgetuigen van de boodschap, die wij aanhoren in deze dagen: Jezus die gekruisigd is, leeft! Met welke woorden, doorheen welke gebaren zullen wij haar verkondigen? Ook hier geldt hetzelfde: al doende, zullen wij erdoor geboeid worden en zullen wij ervaren hoe de verrijzenis van een waarheid, die wij aannemen, een bron van hoop en vertrouwen wordt.

 

Zalig Paasfeest! De Heer leeft! Alleluia!

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
Sint-Kruis - Brugge

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.