Zondag 29 januari: vierde zondag door het jaar

Zondag 29 januari: vierde zondag door het jaar

Een aanzet tot inzet!                          

                                                                                       Mt 5, 1-12a

Het evangelie wordt wel eens ‘het evangelie van het woord’ genoemd. Jezus treedt er vooral op als leraar. Hij is de nieuwe Mozes, die vanop de berg het volk toespreekt. Zijn woorden klinken verrassend en getuigen van een andere kijk op de mens en zijn onderlinge verhoudingen. Bij het beluisteren van een dergelijke tekst is onze spontane reactie meestal: ‘hoe beleef je dit? Wij zijn zo gewoon christen-zijn te vereenzelvigen met allerlei dingen ‘doen’, dat wij soms voorbijgaan aan de inspiratie van waaruit wij handelen en werken. De inzet is belangrijk maar laten we ook de ‘aanzetten’ daartoe niet uit het oog verliezen.

 

Het evangelie is allereerst gave en pas dan opgave; het is eerst levenwekkend Woord en daarna uitnodiging tot antwoord. Dit geldt trouwens niet alleen voor de Blijde Boodschap. Ons menselijk bestaan zelf hebben we ‘ontvangen’. Gods liefde is eerst, ons beminnen komt later. Hij treedt ons tegemoet in de persoon van Jezus, omdat Hij mensen gelukkig wil zien en zijn schepping hoopt tot voltooiing te brengen. Onze medewerking is een reactie op het appèl dat van Hem uitgaat. Hij is de aanzet van onze inzet, de inspiratie die ons doet leven, de vervulling waarnaar wij uitzien. Het is in deze geest van dankbare aanhankelijkheid dat de bergrede wordt uitgesproken, met in het midden het gebed van Jezus tot zijn Vader. Hier klopt het hart van zijn boodschap het sterkst en is het voelbaar hoezeer Hij verbonden leeft met zijn God en zich vereenzelvigt met de belofte van het koninkrijk.

 

In de zaligsprekingen weerklinkt een nieuwe taal, vol hoop en geloof. Aan mensen wordt troost en barmhartigheid beloofd, ruimte om in te wonen en de zekerheid dat het Rijk der hemelen binnen hun bereik ligt. Zo trekt Jezus een spoor van geluk doorheen onze aardse realiteit. Zijn aanwezigheid en vooral de trouw waarmee Hij zelf geleefd heeft, maken het tot een weg waarop zegen rust, Gods zegen, die telkens weer in de bijbel het kleine omhoogtilt, het zwakke uitverkiest en  het onmogelijke een kans geeft. Vandaag stelt Jezus ons een dubbele vraag: geloof je in het levensproject dat de zaligheden uittekenen en ben je bereid jou hierdoor te laten inspireren? Zijn zij voor jou een ‘aanzet tot inzet’? Uit Jezus’ verdere optreden weten we dat een dergelijke manier van mens-zijn niet altijd goed onthaald wordt. Hij oogstte kritiek en werd aanzien als iemand die de bestaande ‘orde’ verstoorde. Wij kennen gelijkaardige voorbeelden of maken zelf situaties mee waarin wij botsen op onbegrip. Mildheid staat bij sommigen gelijk aan zwakheid. Eerlijkheid vindt men te riskant. De zaligsprekingen blijven boeien en brengen geluk in onze wereld.

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
Sint-Kruis - Brugge

 

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.