Paasbezinning padre Nikolaas DEVYNCK zondag 17 april 2022

Paasbezinning padre Nikolaas DEVYNCK zondag 17 april 2022

                                 “Waarom zoekt ge de levende bij de doden?”

                                                                                                                Lc 24, 5

Alles en iedereen wacht, ingetogen en woordeloos. De kerk is in donkerte gehuld. Alle lichten zijn gedoofd. Rondom Jezus is het, na zijn dood, ook stil geworden. De Joodse en Romeinse overheden hebben niets liever dan dat de herinnering aan Hem zo vlug mogelijk vervaagt. Misschien zal de beweging die rondom Hem ontstaan en nog een tijdje verder leven, maar over enkele generaties spreekt geen mens meer over de zogezegde Messias uit Nazareth. Toch hebben zij zich schromelijk vergist. Het vuur van het geloof dat in de leerlingen ontstoken is, blijft ondanks hun verdriet en ontgoocheling branden. Het groeit zelfs uit tot een fakkel, die van hand tot hand wordt doorgegeven, tot in de verste uithoeken van de wereld.
En dan die eerste paasmorgen… De vrouwen worden door schrik bevangen, wanneer zij merken dat de steen voor het graf is weggerold. Het nieuws dat zij brengen, wordt onthaald als beuzelpraat. Petrus blijft verbaasd nadenken, wanneer hij enkel de zwachtels vindt. Allen die van dichtbij betrokken waren bij Jezus’ optreden en zijn pijnlijke dood, staan thans voor een complete verrassing. Hij die ze dood waanden, wordt nù ‘de levende’ genoemd. “Hij is niet hier”, zeggen de twee mannen tot de vrouwen, “Hij is verrezen” (Lc 24, 6). Het doet vreemd aan voor de leerlingen dit te horen. Vanuit hun joodse denken geloven zij dat alleen Jahwe de Heer van het leven is. Hij is de Schepper, de God van de bevrijding. Hij is de Levende bij uitstek, begin en einde van al wat bestaat. Thans wordt hetzelfde van Jezus gezegd. Hij hoort niet langer thuis in het land van de doden, maar deelt voortaan in het ‘eeuwige dat bij de Vader is’ (1 Joh 2). De volheid die God zelf is, is in Hem doorgebroken. De voltooiing van het menselijk bestaan en van heel de schepping komt in Hem aan het licht, zodat ‘leven’ de tederste naam is waarmee elk mensenkind omgeven wordt tot in de dood toe.
De vrouwen en de leerlingen zijn één en al aarzeling en bewegen zich tussen hoop en vrees. Hierin komt pas verandering wanneer zij, te midden van het leven, de ervaring opdoen van zijn nieuwe, tastbare nabijheid, wanneer zij sterker beseffen met hoeveel liefde God de mens omringt, wanneer zij zelf opstaan uit hun verwarring en kracht putten in zijn levensvoorbeeld. Op die vroege paasmorgen treden zij één na één het verrijzenisgebeuren binnen, niet goed wetend waarheen het hen brengt. Gaandeweg wordt Jezus in de plaats van hun Meester, hun Vriend, in de plaats van een dode, de Levende in hun midden. Deze weg ligt ook voor ieder van ons open. Een vreugdevol Paasfeest! De Heer is verrezen. Alleluia!

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infrastructuur Antenne Noord
Sint-Kruis-Brugge

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.