Samen bidden voor Oekraïne

Samen bidden voor Oekraïne

God van liefde en trouw,

 

wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
voor iedereen die getroffen is
door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we
de afschuwelijke beelden.
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.
Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,
geef hen moed om vol te houden.

 

Heer, geef dat vijandsbeelden
niet onnodig uitvergroot worden,
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede
ons hoe dan ook blijft dragen.

 

Geef wijsheid aan alle betrokken leiders;
dat wapens geen recht van spreken krijgen,
dat vrede gezocht en gevonden wordt.

 

Toon ons de weg van omzien naar elkaar,
van mildheid, vertrouwen en zachtheid.
Heer, ontferm U over deze wereld,
waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is;
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.

 

In Jezus’ naam,
Amen.

 

(Bron: Kerk en Leven, Nr.10, 9 maart 2022, blz.2, Orgelpunt regionaal)

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.