Vierde zondag van de Advent (Didier Van Thorre)

Vierde zondag van de Advent (Didier Van Thorre)

BIJBELLEZINGEN 4de zondag van de AdVENT:

Micha 5,1-4a: God laat zich zien in kleine, eenvoudige mensen

Ps 80 (79), 2ac.3b.15-16.18-19: ‘God, richt ons weer op en wij zullen gered zijn.’

Hebr 10,5-10: Christus is gekomen om Gods wil te doen

Lucas 1,39-15: Elisabeth bezingt Gods belofte die in Maria’s jawoord haar vervulling vindt.

Op deze vierde zondag van de advent,

rond een krans vol licht,

zijn we getuige van de hartelijke ontmoeting

tussen Maria en Elisabeth.

Vol van de Heilige Geest

bezingen ze de liefde die God hun heeft toegezegd.

Als we eucharistie vieren,

treden we in hun voetspoor.

Immers, waar mensen elkaar in liefde en vriendschap ontmoeten

en hun geloofsverhaal delen,

daar klinkt een dank- en vreugdelied voor God.

(Bron: Liturgische suggesties bij de zondagse eucharistieviering)

 

Gij, God voor tijd en eeuwigheid,

wij steken onze vierde adventskaars aan

opdat uw licht zou doorbreken

in al wat klein en kwetsbaar is.

Maak ons attent voor wat om ons heen gebeurt

en help ons een teken van hoop te zijn.

(4de kaars aansteken)

Kom in ons midden,

Gij, Godsgeschenk van omhoog.

Maak ons klaar

zodat Gij opnieuw geboren kunt worden

in ons hart,

in ons midden,

in onze wereld.

Amen

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.