Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade… zo zingt Maria. Adventsbezinning (4) van aalmoezenier Nikolaas Devynck

Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade… zo zingt Maria. Adventsbezinning (4) van aalmoezenier Nikolaas Devynck

Lc 1, 39-45

Straal jij iets van de blijheid van Maria en Elisabeth uit? Zien mensen aan jou dat geloven je gelukkig maakt? Heb je ook niet de indruk dat wij er vaak theoretisch over spreken. We stellen ons vragen, we werpen problemen op, we denken erover na, we zoeken en ondertussen vergeten we ervan te leven. Begrijp het goed: dat je kritisch en eerlijk je bevraagt over de inhoud van het geloof is goed ja, zelfs nodig, doch als het daarbij blijft, ga je aan de essentie voorbij. God is niet ‘iets’ om over te praten, maar ‘Iemand’ die bij je is, de onzichtbare Aanwezige, die met je bezig is. Eenmaal je dit ontdekt hebt, word je ook gevoeliger voor de tekenen van zijn nabijheid. Dan zie je, hier en daar, hoe Hij mensen optilt en geneest, hoe Hij mogelijk maakt, wat uitzichtloos leek, hoe Hij draagkracht geeft en hoop door het verdriet heen. Dan begrijp je wat Maria bedoelt, wanneer zij zingt over Gods genade die iedere tijd opnieuw in mensen werkt, dan schrijf je misschien zelf een danklied om wat aan jou gebeurde en wordt Kerstmis voor jou het feest van zijn komst, gisteren, vandaag en morgen.

 

Toch is het vaak moeilijk om te midden van de drukte en de veeleisendheid van het leven God op het spoor te komen. Men ervaart in deze dagen geen afstand tussen de uiterlijke kerstviering en de werkelijke betekenis van het feest van de Menswording. Durf je aan buitenstaanders zeggen dat je met het gezin of op je eentje naar de kerstviering in de kerk gaat? Heb je soms niet de indruk dat God meer afwezig dan aanwezig is in onze wereld? Elisabeths woorden tot Maria zijn daarom ook voor ons allen bestemd: “zalig zij die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen…” (Lc 1, 45). Gelukkig ben je als je gelooft, als je het waagt om een stap verder te zetten dan wat je nu weet, ziet en kan. Beide vrouwen hebben dit gedaan. Het heeft hen zelfs bij elkaar gebracht en hun vreugde vergroot. Gelukkig ben je… het wordt vandaag ook tot jou gezegd. Vul het zelf in met kleine, haalbare dingen, waarmee je probeert iets van Jezus’ levensstijl zichtbaar te laten worden in je omgang met mensen. Misschien ben je dan op jouw beurt een levend teken dat verwijst naar Hem en naar de werkelijkheid van Gods bezig zijn met ieder van ons. Elisabeth en Maria laten ons zien dat het kan. In hun blijdschap en hun zorg voor elkaar wordt hun geloof tastbaar en worden zij voor anderen een plaats van ontmoeting met de levende Heer. Waarom jij dan niet?

Nu reeds kijk je de Mensenzoon in het gezicht

         wanneer je opstaat uit vertwijfeling en onmacht en moedig kleine stappen zet.”

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.

Infrastructuur Antenne Noord

Sint-Kruis – Brugge

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.