Internationale militaire Lourdesbedevaart mei 2022

Internationale militaire Lourdesbedevaart mei 2022

Van 13 tot 15 mei 2022 vindt de jaarlijkse internationale militaire Lourdesbedevaart plaats.

Deze week (4 tot 7 oktober 2021)  vindt in Zwitserland de CIP plaats (Conférence internationale préparatoire au PMI lourdes 2022 ):

Bienvenue – Pelerinage Militaire International Lourdes (pmilourdes.ch)

De Belgische delegatie bij deze internationaal voorbereidende conferentie wordt vertegenwoordigd door opperaalmoezenier Johan VAN DEN EECKHOUT en adjunct-directeur Ere-Kol Pierre FRENAY.

Het Belgische Lourdesbedevaartcomité van het Bisdom bij de Krijgsmacht houdt een eerste vergadering op dinsdag 26 oktober in Brussel.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.