Samenkomst katholieke aalmoezeniers in GAVERE

Samenkomst katholieke aalmoezeniers in GAVERE

Op 21 september 2021 vond de jaarlijkse conferentie plaats van de ‘Army Chaplains’ in ATCC Gavere, de nieuwe thuisbasis voor een gedeelte van het 3 BN Para. In de voormiddag was er een interessante voordracht van padré Thierry Vander Poelen, gevolgd door een aantal agendapunten van de opperaalmoezenier. Om 12uur was er een mooie en ingetogen gebedswake in de kapel onder leiding van Dhr. Didier Van Thorre, pastoraal medewerker van het Bisdom bij de Krijgsmacht. Nadien volgde een verzorgde en lekkere lunch, met deskundigheid en liefde bereid door het plaatselijke keukenpersoneel van de kazerne.

Hieronder het openingsgebed uit de gebedsdienst:

Openingsgebed:

 

We keken hoopvol uit naar de hernieuwde start

van onze ‘fysieke’ en vertrouwde werking,

een nieuw pastoraal jaar,

niet meer begrensd of ingeperkt door COVID-19.

 

De voorbije periode

heeft ons opnieuw en sterker bewust gemaakt

van onze menselijkheid

en van onze grenzen en beperkingen.

Maar we zijn blijven geloven en hopen;

we zijn ons vertrouwen blijven stellen

in onze God van leven,

begin en einde, oorsprong en voltooiing.

Allen:

God en Vader,

Gij zijt de bron van alle leven,

Gij staat aan de oorsprong van de schepping,

Gij zijt de voltooiing van alle leven.

Op U stellen we onze hoop en ons vertrouwen.

Wij bidden U:

verlicht met uw Woord onze wereld,

wees licht voor onze ogen,

en laat ons zien waar het op aankomt in ons leven:

in verbondenheid met de Christus

U beminnen en elkaar,

en zo op weg gaan naar uw rijk

waar Gij alles in allen zijt,

door Jezus de Christus,

uw Zoon en onze Broeder.

Amen.

(Jean Paul Pinxten, in “Pastoralia”, Sept-Okt 2021)

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.