Ontmoetings-en studiedag voor de katholieke aalmoezeniers in het Diocesaan Pastoraal Centrum te Mechelen.

Ontmoetings-en studiedag voor de katholieke aalmoezeniers in het Diocesaan Pastoraal Centrum te Mechelen.

De katholieke aalmoezeniers bij Defensie kwamen op woensdag 30 juni 2021 bijeen in de kanselarij te Mechelen voor vergadering en studiedag onder leiding van de opperaalmoezenier.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.