Internationale militaire Lourdesbedevaart: WEB-PMI 21-23 MEI 2021

Internationale militaire Lourdesbedevaart: WEB-PMI 21-23 MEI 2021

De internationale militaire Lourdesbedevaart zal wegens de coronapandemie niet doorgaan op de traditionele en grootschalige wijze waarop deze bedevaart al tientallen jaren gekend is. In Frankrijk heeft de Franse minister van Defensie toegestaan dat er van 21 tot 23 mei 2021 een beperkte militaire Lourdesbedevaart zal doorgaan met Franse aalmoezeniers en pelgrims, militairen en een twaalftal gewonden en/of mindervaliden. De militaire Attachés zullen hun respectievelijke land vertegenwoordigen in Lourdes. Er worden geen buitenlandse deelnemers toegelaten: dus geen militaire bedevaart vanuit België in 2021. Er kan wel digitaal deelgenomen worden aan een aantal plechtigheden tijdens de PMI 2021, aangezien er live-uitzendingen komen van de vieringen via het internet en de sociale netwerken. Het thema van deze bedevaart is: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”.

 

Meer informatie over deze WEB-PMI ook op Facebook: Army Chaplaincy Belgium.

Concrete details over het programma en verloop van deze militaire Lourdesbedevaart of tik in via Google: “PMI 2021”:

https://dioceseauxarmees.fr/pelerinage-militaire-international/web-pmi-du-21-au-23-mai-2021-a-lourdes/

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.