Koog

  Welkom op de KOOG-activiteit van 28 November 2017 Verloop van de dag: 10u00    Ontvangst in Cafe “De Trappisten” Antwerpsesteenweg 487 te 2390 WESTMALLE (MALLE) 10u30    Een uiteenzetting door het War Heritage Institute, dit zal ongeveer 2 uren duren 12u30    Aperitief 13u00    Middagmaal (bij inschrijving vermelden “Vlees”; “Vis” of “Vegetarische maaltijd”) 14u00   ...

13/03/2014: bezoek aan SHAPE in Mons 20/05/2014: in Antwerpen 1)      Sociale wandeling met de vzw “De Loodsen”. Thema: “Een koffer vol hoop” – over migratie. 2)      Bezoek aan het Red Star Line museum. Herfst 2014: in Neder-Over-Heembeek (workshops)...

KOOG bezoekt SHAPE 13 maart 2014 Zoals reeds eerder aangekondigd ontmoeten wij elkaar opnieuw op 13 maart e.k. We trekken dan naar Mons, meer bepaald naar SHAPE. -         Afspraak in het station van Mons om 10.00 uur. Voor hen die met de wagen zouden komen, denk er...

Programma 2013 vormingsdagen KOOG: 7/02/2013: de eerste KOOG-bijeenkomst van 2013 vond plaats in Brussel bij Kerkwerk Multicultureel Samenleven.   13/06/2013: bezoek aan Rocourt/Luik in de hoop er o.a. mensen van ECSO/VOLO te ontmoeten.   Augustus 2013, in een kazerne in Antwerpen (exacte datum en plaats nog te bepalen): denktank voor...