Eerste zondag van de vasten: Marcus 1,12-15

Eerste zondag van de vasten: Marcus 1,12-15

Het Woord van God:

In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door, terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen Hem hun diensten. Nadat Johannes was gevangen genomen ging Jezus naar Galilea en verkondigde Gods blijde boodschap. Hij zei: ‘De tijd is vervuld en het rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de blijde boodschap.’

Zoals elk jaar worden we uitgenodigd om ons 40 dagen lang voor te bereiden op het Paasfeest. Elk groot feest maar ook elke belangrijke gebeurtenis in een mensenleven vraagt om een voorbereidingstijd. Bij Jezus was dat niet anders. De evangelist Marcus vertelt ons dat Hij zich 40 dagen in de woestijn terugtrok voor Hij aan zijn zending begon. Hij zette zichzelf in quarantaine (van het Franse woordje quarante = 40). Marcus zegt dat Jezus door de Geest van God naar de woestijn werd gedreven. Maar daar probeert al snel een andere stem de bovenhand te halen.

Hoe herkenbaar! Wanneer je in afzondering gaat of er ongevraagd in terecht komt, vermindert het contact met de buitenwereld en wordt de binnenwereld sterker hoorbaar. Allerlei stemmen kome dan tot leven. Die proberen ons te verleiden tot zelfmedelijden of donkere gedachten.

Onze angsten en teleurstellingen laten zich horen. Waar is het perspectief? Wat zit ik hier te doen? Maar er zijn ook de goede herinneringen en het zachte fluisteren van de Geest die rust brengt en vertrouwen. Die stemmen werken bemoedigend en genezend. Ze brengen ons in contact met een hoopvol verlangen naar iets nieuws. Ze geven energie en maken creatief.

Vervuld van die energie verlaat Jezus de stilte en gaat Hij op stap. Hij gelooft dat Gods nieuwe wereld al zichtbaar wordt. Hij nodigt ieder van ons uit onze blik te verruimen om de eerste tekens te kunnen zien. Overal verkondigt Hij: “Gods nieuwe wereld is dichtbij. Geloof dat goede nieuws! Dit is het moment om je leven te veranderen.”

(Bron: Vastenkalender Broederlijk Delen: 40 dagen vasten voor verandering)

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.