Gebed voor de eenheid

Gebed voor de eenheid

(Klik op de titel)

Ook dit jaar vieren wij in de tweede helft van januari, van 18 tot 24 januari, de oecumenische gebedsweek voor de eenheid onder de christenen.
‘Blijf in mijn liefde en je zal veel vrucht dragen’ is de oproep die centraal staat tijdens deze Gebedsweek. Het is een oproep van Jezus zelf uit het evangelie volgens Johannes (15,5-9).

Gebed voor de eenheid:

Drieëne God, Schepper en Vader, Wij loven en danken U.

Uit liefde hebt U de wereld en ook ons geschapen.

Eenheid en liefde mogen wij erkennen in U, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Geef dat die eenheid en die liefde in ons mogen doorstromen.

Inspireer ons tot dialoog en ontmoeting.

Vergeef ons onze onenigheid en kortzichtigheid.

Toon ons altijd weer Uw liefde.

Laat die ons vruchtbaar maken.

Moge ons zoeken naar verbinding en eenheid vruchten dragen.

Maak ons steeds weer aandachtig voor Uw woord.

Maak ons steeds bewust van onze verbondenheid in en door het doopsel.

Geef ons het goede gevoel van verbondenheid met Jezus Christus,

als ranken aan de wijnstok.

Laat christenen en kerken naar elkaar toegroeien.

Breng verzoening tussen mensen en volkeren.

Moge de verbondenheid van alle christenen bijdragen tot respect en vrede,

in onze omgeving en in heel de wereld, tot Uw lof en eer.

Amen.

(Bron: “Kerk en Leven” Nr.3, 20/01/2021, Orgelpunt regionale editie, blz.2)

Geen reactie's

Geef een reactie