Advent 2020. Verwachtingsvol op weg – Gebed en bezinning voor 17 december 2020.

Advent 2020. Verwachtingsvol op weg – Gebed en bezinning voor 17 december 2020.

(Klik op de titel)

Vandaag 17 december 2020 laten we het woord aan Marcel Proust[1]:

Gods grootste lof is de ontkenning van de atheïst die de schepping volmaakt genoeg vindt om het zonder een schepper te stellen.

Gebed: Gn 1, 1-2  & Psalm 139 , 13-14:

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de Geest van God zweefde over de wateren.” (Gn 1;1-2)

U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.” (Psalm 139, Nieuwe Bijbelvertaling)

            Erwin Vilain, Aalmoezenier-diaken


[1] Marcel Proust ,  Le côté de Guermantes ; Bibliothèque de la Pléiades, Paris Gallimard

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.