Advent 2020. Verwachtingsvol op weg – Gebed en bezinning voor 7 december 2020.

Advent 2020. Verwachtingsvol op weg – Gebed en bezinning voor 7 december 2020.

(Klik op de titel)

Vandaag 7 december 2020 laten we het woord aan Alphonse Karr (1808-1890) en Marguerite Yourcenar.

 “Ik geloof in God die de mensen gemaakt heeft, niet in God die door de mensen gemaakt is.”

“Alles wat mooi is, wordt verlicht door de kracht van God.”

Bijbelcitaat:

“Verliest uw hart niet aan de wereld of aan de dingen in de wereld! Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.  Want al wat in de wereld is – het begeren van de lust en het begeren der ogen en de hovaardij van het geld – het komt niet van de Vader maar van de wereld.”       1Johannes 2: 15-16

Erwin Vilain, Aalmoezenier-diaken    

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.