Advent 2020. Verwachtingsvol op weg – Gebed en bezinning voor 4 december 2020.

Advent 2020. Verwachtingsvol op weg – Gebed en bezinning voor 4 december 2020.


(Klik op de titel)

Vandaag 4 december 2020 laten we Edith Stein aan het woord:

 ” Voor de christen is er geen vreemdeling; de naaste is altijd degene die voor ons staat en die ons het meest nodig heeft – of hij nu een ouder is of niet, of we hem sympathiek vinden of niet. De liefde van Christus kent geen grenzen.”

Edith Stein – Heilige  Teresa Benedicta van het Kruis

Gebed van de dag:

God, zegen de gebroken geest van zij die lijden,

de drukkende eenzaamheid van mensen,

het tevergeefs zoeken naar rust,

het lijden dat aan niemand wordt toevertrouwd.

Zegen de verbitterde harten Heer. Laat niemand op aarde in wanhoop en ontreddering alleen.

Erwin Vilain, Aalmoezenier-diaken    

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.