Gebed

Gebed

(Klik op de titel)

Heer God, in elk gevaar zijt Gij onze toevlucht.
Het is naar U dat wij ons, in tijden van nood, keren;
wij bidden U met gelovig vertrouwen :
zie met erbarmen naar hen die verdriet hebben,
geef aan hen die gestorven zijn eeuwige rust,
troost aan hen die rouwen,
genezing aan de zieken,
vrede aan de stervenden,
kracht aan het verzorgend personeel,
wijsheid aan hen die ons regeren
en aan allen, de moed om te groeien in liefde;
zo kunnen wij samen glorie brengen aan uw heilige Naam,
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer
die met U leeft en heerst, in de eenheid van de heilige Geest,
God, voor de eeuwen der eeuwen. 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.