Padre Philippe OERS overleden (1923-2018)

Padre Philippe OERS overleden (1923-2018)

Op aswoensdag 14 februari 2018 is ere-hoofdaalmoezenier Philippe Oers (geboren op 13/10/1923) overleden. Hij werd aalmoezenier (actief kader) in 1969 en hoofdaalmoezenier in 1975. Hij was aalmoezenier te Saffraanberg (Technische School van de Luchtmacht) en te Brussel (Koninklijke Militaire School). In 1975 werd hij tevens diensthoofd van de Luchtmacht. Hij was moderator van de pastorale raad, organiseerde de bedevaart naar Rome, en was de eerste aalmoezenier van Echo (christelijke beweging voor officieren). Hij ging op rust in 1988. Nadien bleef hij actief als voorzitter van de VZW Bisdom bij de Krijgsmacht en bezieler van de ‘Vrienden van het Bisdom’.

De uitvaartplechtigheid van padre Oers vindt plaats op woensdag 21 februari om 11 uur in de Sint- Pieterskerk van Itterbeek (Kerkstraat 48, 1701 Dilbeek).

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.